Ansök om ersättning - transpersoner som omfattats av steriliseringskrav

Om du har ansökt om fastställande av juridiskt kön medan steriliseringskravet gällde kan du ansöka om statlig ersättning. Du är välkommen att skicka in din ansökan till och med den 1 maj 2020.

Vem är behörig att söka ersättning?

Du som har ansökt om fastställande av juridiskt kön mellan 1 juli 1972 och 30 juni 2013 och fått din ansökan beviljad är behörig att söka.

Det här ska ansökan innehålla

1. Ditt nuvarande namn och personnummer.

Vi behöver de här uppgifterna för att få tillgång till utredningar som andra myndigheter gjort.

2. De här handlingarna/uppgifterna:

  • Skatteverkets besked om byte av personnummer.
  • Ansökan om fastställande av könstillhörighet som du skickade till Socialstyrelsens rättsliga råd.
  • Socialstyrelsens rättsliga råds beslut om ändrad könstillhörighet.
  • Ditt tidigare namn och personnummer.

Handläggningstiden blir kortare om du har möjlighet att bifoga de här handlingarna/uppgifterna. Har du inte den möjligheten hjälper vi dig att ta fram dem. Vi ansvarar för att utreda ditt ärende i den omfattning som krävs.

Ansök med blankett

Om du inte vill eller har möjlighet att använda vår e-tjänst är du välkommen att söka med en blankett.

Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten så kan vi skicka en till din hemadress.

Blankett för att söka statlig ersättning för tvångssteriliseringPDF

Sekretess i vår handläggning

Vi hanterar din ansökan med sekretess.

Application in English

Det här händer när du skickat in ansökan

Alla som söker och blir beviljade får samma belopp, 225 000 kronor.

Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga vårt beslut till allmän förvaltningsdomstol.

Ta reda på vad som gäller för inkomstprövade förmåner och avgifter

Kontakta oss som jobbar med det här uppdraget

Anna Jildenhed
Telefon 054-22 12 35, e-post anna.jildenhed@kammarkollegiet.se

Erland Törngren
Telefon 054-22 12 20, e-post erland.torngren@kammarkollegiet.se

Om vår ersättningsuppgift

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-02-18