Inkomstprövade förmåner och avgifter vid tvångssterilisering av transpersoner

För dig som har fått ersättning enligt lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall ska tillgångar uppgående till ett belopp om tvåhundratjugofemtusen (225 000) kronor anses som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpning av:

1. vad som gäller för bostadsbidrag och bostadstillägg, enligt 97 kap. 6-10 §§ och 102 kap. 10-13 §§ socialförsäkringsbalken

2. vad som gäller för avgifterinom vården och högkostnadsskyddinom vården, enligt 17 kap. 2 och 8 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

3. vad som gäller för avgifterenligt 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

4. vad som gäller vid studiebidrag och förmögenhet vid studielånenligt 2 kap. 7 § och 4 kap. 14 § studiestödslagen (1999:1395)

5. vad som gäller försörjningsstödoch avgifter vid socialtjänstenligt 4 kap. 1 § och 8 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453).

Har du skulder hos Kronofogden som är föremål för utmätning råder vi dig att kontakta Kronofogden direkt.

Du hittar mer information om utmätning påKronofogdens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När det gäller skuldsanering så hänvisar vi till Kronofogdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för närmare besked om hur ersättningen påverkar denna

Kronofogden

Har du skulder hos Kronofogden som är föremål för utmätning råder vi dig att kontakta Kronofogden direkt.

Du hittar mer information om utmätning på Kronofogdens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När det gäller skuldsanering så hänvisar vi till Kronofogdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för närmare besked om hur ersättningen påverkar denna.

God man eller förvaltare

För dig som har god man eller förvaltare hänvisar vi till överförmyndaren i din hemkommun när det gäller ersättningens påverkan på arvodet till den gode mannen eller förvaltaren.

Ansök om ersättning för tvångssterilisering

Om du har tvångssteriliserats i samband med könskorrigering kan du ansöka om statlig ersättning. Du är välkommen att skicka in din ansökan till och med den 1 maj 2020.

Ansök om ersättning - transpersoner som tvångssteriliserats

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-01