Anmäl personskada

När du som täcks av det statliga försäkringssystemet råkar ut för en skada ska du göra en skadeanmälan. Det gör du med en blankett för skadeanmälan som du skickar till Kammarkollegiets försäkringsavdelning.

Gör så här:

  1. Välj rätt blankett under Blanketter för skadeanmälan.
  2. Fyll i den på din dator. Gäller inte vid personskada i trafik och skadeanmälan motorfordon.
  3. Skriv ut blanketten på ett vitt papper.
  4. Skriv under. Notera, ibland ska blanketten även fyllas i och skrivas under av någon annan än dig, läs därför instruktionen på den blankett du använder.
  5. Skicka blanketten till forsakring@kammarkollegiet.se
    Du kan även posta blanketten till: Försäkringsavdelningen, 651 80 Karlstad.
  6. Kammarkollegiet påbörjar handläggningen av ärendet och du informeras om vem som är ansvarig handläggare.

Är du behörig handläggare på en myndighet och vill beställa intyg?

Du kan teckna enskild försäkring, samlingsförsäkring eller beställa ett försäkringsintyg.


Teckna försäkring

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-03-23