Anmäl personskada

När du som täcks av det statliga försäkringssystemet råkar ut för en skada ska du göra en skadeanmälan. Det gör du med en blankett för skadeanmälan som du skickar till Kammarkollegiets försäkringsavdelning.

Gör så här:

  1. Välj rätt blankett under Blanketter för skadeanmälan.
  2. Fyll i den på din dator. Gäller inte vid personskada i trafik och skadeanmälan motorfordon.
  3. Skriv ut blanketten på ett vitt papper.
  4. Skriv under. Notera, ibland ska blanketten även fyllas i och skrivas under av någon annan än dig, läs därför instruktionen på den blankett du använder.
  5. Skicka blanketten till forsakring@kammarkollegiet.se
    Du kan även posta blanketten till: Försäkringsavdelningen, 651 80 Karlstad.
  6. Kammarkollegiet påbörjar handläggningen av ärendet och du informeras om vem som är ansvarig handläggare.

Blanketter för skadeanmälan

Studier

Elever på yrkesgymnasium Pdf, 471.7 kB. (Pdf, 471.7 kB)

Erasmus Mundus Pdf, 224.4 kB. (Pdf, 224.4 kB)

FAS och FASplus för avgiftsbetalande studenter Pdf, 248 kB. (Pdf, 248 kB)

Personskada särskilt personskadeskydd - Studerande Polis Pdf, 423.3 kB. (Pdf, 423.3 kB)

Personskada särskilt personskadeskydd - Skydd mot olyckor Pdf, 465.1 kB. (Pdf, 465.1 kB)

Student personskada Pdf, 382.7 kB. (Pdf, 382.7 kB)

Student IN och UT Pdf, 254.5 kB. (Pdf, 254.5 kB)

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Pdf, 107.3 kB. (Pdf, 107.3 kB)

YH praktikplats ansvarsförsäkring Pdf, 615.9 kB. (Pdf, 615.9 kB)

YH och KY personskada Pdf, 382.7 kB. (Pdf, 382.7 kB)

Tjänsteresa och utlandsarbete

Skadeförteckning. Försäkring för flytt Pdf, 683.3 kB. (Pdf, 683.3 kB)

Statens tjänsterese- och reseförsäkring Pdf, 834.7 kB. (Pdf, 834.7 kB)

Utlandsstationering URA Pdf, 222.6 kB. (Pdf, 222.6 kB)

Utlandsstationering kompletterande egendomsförsäkring URA Pdf, 800.9 kB. (Pdf, 800.9 kB)

Utlandsstationering UVA och UVAplus Pdf, 304.2 kB. (Pdf, 304.2 kB)

Skadereglering och ersättning för skador till följd av covid-19-vaccinering utomlands Pdf, 165.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 165.7 kB)

Utländska besökare

Försäkring för utländska besökare (tidigare Grupp och individförsäkring GIF) Pdf, 254.4 kB. (Pdf, 254.4 kB)

Övriga personförsäkringar

Grundläggande militärutbildning, frivilliga, Hemvärn och Räddningstjänst Pdf, 194.3 kB. (Pdf, 194.3 kB)

Intagna vid Kriminalvården, Polismyndigheten och SIS Pdf, 270.9 kB. (Pdf, 270.9 kB)

Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Pdf, 549.5 kB. (Pdf, 549.5 kB)

Personer i program hos Försäkringskassan Pdf, 363.7 kB. (Pdf, 363.7 kB)

Särskilt personskadeskydd SPS Pdf, 482.8 kB. (Pdf, 482.8 kB)

Fullmakt

Fullmakt att använda vid personskadereglering Pdf, 68.9 kB. (Pdf, 68.9 kB)

Är du behörig handläggare på en myndighet och vill beställa intyg?

Du kan teckna enskild försäkring, samlingsförsäkring eller beställa ett försäkringsintyg.


Teckna försäkring

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-07-02