Anmäl skada på verksamhet, skepp, luftfartyg och konsultansvar

Här kan du som företräder en statlig myndighet anmäla en skada i verksamheten.

Gör så här:

 1. Välj rätt blankett.
 2. Fyll i den på din dator.
 3. Skriv ut blanketten på ett vitt papper.
 4. Skriv under (vid behov).
 5. Skicka blanketten till: forsakring@kammarkollegiet.se
  Du kan även posta blanketten till:
  Försäkringsavdelningen,
  651 80 Karlstad.
 6. Kammarkollegiet påbörjar handläggningen av ärendet och du får information om vem som är ansvarig handläggare.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-05-05