Anmäl skada på verksamhet, skepp, luftfartyg och konsultansvar

Här kan du som företräder en statlig myndighet anmäla en skada i verksamheten.

Gör så här:

  1. Välj rätt blankett under Blanketter för skadeanmälan nedan.
  2. Fyll i den på din dator.
  3. Skriv ut blanketten på ett vitt papper.
  4. Skriv under. Notera, ibland ska blanketten även fyllas i och skrivas under av någon annan än dig, läs därför instruktionen på den blankett du använder.
  5. Skicka blanketten till: forsakring@kammarkollegiet.se
    Du kan även posta blanketten till: Försäkringsavdelningen, 651 80 Karlstad.
  6. Kammarkollegiet påbörjar handläggningen av ärendet och du informeras om vem som är ansvarig handläggare.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-06-01