Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Du som är civilpliktig inom räddningstjänsten och genomför repetitionsutbildning i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) regi har en personskadeförsäkring hos oss.

Om du har skadat dig kan du ansöka om ersättning från oss, men Försäkringskassan behöver först godkänna din skada.

Försäkringen gäller:

 • När verksamheten pågår.
 • När du är på väg till eller från verksamheten, förutsatt att du reser direkt och inte gör några stopp längs vägen.

Försäkringen gäller inte:

 • Om du gör ett stopp på vägen till eller från verksamheten.
 • Om du skadar dig när du kör bil eller något annat fordon till eller från verksamheten. Då gäller den försäkring som bilen eller fordonet har.

Anmäl skada och ansök om ersättning

 1. När du råkar ut för en skada ska du först fylla i en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan.
  Fyll i arbetsskadeanmälan och skicka in till Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Försäkringskassan prövar skadan och skickar en kopia av din arbetsskadeanmälan till oss. Beslutet som du får från Försäkringskassan ska du skicka in till oss tillsammans med din skadeanmälan.
 3. När Försäkringskassan har godkänt din skada kan vi på Kammarkollegiet pröva din rätt till ersättning. Ladda ner och fyll i blanketterna för skadeanmälan och fullmakt. Fullmakten behöver vi ha i original så den skickar du till vår postadress.
  Blankett för skadeanmälan för MSB Pdf, 197.8 kB.
  Blankett för fullmakt Pdf, 66.2 kB.
 4. Skicka in skadeblanketten och Försäkringskassans beslut till oss via e-post: forsakring@kammarkollegiet.se
  Skicka in fullmakten i original till oss via post:
  Kammarkollegiet
  651 80 Karlstad

Har du frågor om din skadeanmälan?

Kontakta oss på telefon 054-22 12 00

Vad kan jag få ersättning för?

Om Försäkringskassan har godkänt din personskada kan du ansöka om ersättning hos Kammarkollegiet. Vi prövar om du har rätt att få ersättning.

Du kan få ersättning för:

 • Sveda och värk om du har akuta besvär i samband med skadan. När du skadat dig så gäller detta:
  • Vid olycksfall - om du inte kan arbeta helt eller delvis i mer än 31 dagar på grund av din skada.
  • Vid annat än olycksfall (sjukdom, belastningsbesvär med mera) - om besvären som Försäkringskassan har godkänt kvarstår i mer än 180 dagar.
 • Lyte och men - om du får bestående besvär eller ärr. Ersättningen för lyte och men prövar vi 18 månader efter skadetillfället eller efter att du är färdigbehandlad.
 • Om du förlorar en tand.
 • Nödvändiga kostnader för läkarvård och läkemedel inom högkostnadsskyddet om kostnaderna inte täcks av någon annan försäkring.
 • Om du blir sjukskriven på grund av din skada och får lägre inkomst.
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-06-20