Försäkringsvillkor kompletterande egendomsförsäkring för utlandsstationerade (URA) 2018

Den här försäkringen gäller för de personer som täcks av URA samlingsförsäkring eller URA enskild försäkring och där myndigheten har tecknat kompletterande egendomsförsäkring som ett tillägg.

Observera att dessa försäkringsvillkor slutade gälla 2021-12-31.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller 2018-09-01 till och med 2021-12-31

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 8

 

1 Omfattning och självrisk

1.1 När och var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller under den tid som framgår av försäkringsbekräftelsen. Den gäller i hela världen under försäkringstiden. Vid en samlingsförsäkring gäller försäkringen även under den direkta tur- eller returresan mellan bostadsorten i Sverige och stationeringslandet, under förutsättning att denna resa görs tidigast två veckor innan tjänstgöringstidens början eller två veckor efter tjänstgöringstidens slut.

1.2 Vem gäller försäkringen för?

Denna försäkring gäller för de personer som täcks av URA samling eller URA enskild och där myndigheten har tecknat Kompletterande egendomsförsäkring som ett tillägg.

1.3 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

Gå till innehållsförteckning