Utlandsstationering för personal vid Regeringskansliet och Sida (UVA)

Är du anställd av Regeringskansliet eller Sida och stationerad utomlands enligt ett UVA-avtal? Då omfattas du av UVA- och UVAplus-försäkringen. Försäkringarna gäller dygnet runt.

UVA står för Avtal om utlandstjänstgöring. UVA och UVAplus-försäkringarna tecknas av arbetsgivaren och är gratis för dig.

Är du utsänd av Regeringskansliet eller Sida på URA-avtal omfattas du också av UVAplus-försäkringen.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står exakt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Dessa försäkringsvillkor gäller från och med 2020-07-01:

Dessa försäkringsvillkor gäller till och med 2020-06-30:

Anmäl skada

 1. Ladda ner och fyll i blanketten.
  Blankett för skadeanmälan UVA Pdf, 303.7 kB.
  - Din arbetsgivare ska också fylla i och skriva under blanketten.
 2. Skicka den ifyllda och underskrivna blanketten via e-post:
  forsakring@kammarkollegiet.se eller via post:
  Kammarkollegiet
  651 80 Karlstad

När och var gäller UVA-försäkringen?

Försäkringen gäller:

 • Under hela tjänstgöringstiden och under resan till och från stationeringslandet, förutsatt att du reser direkt och att resan görs inom två veckor innan tjänstgöringens början och två veckor efter tjänstgöringens slut.
 • I hela världen, även i krigsländer.

Vad täcker UVA och UVA-plus-försäkringen?

Du som är utlandsstationerad har samma rätt till vård som hemma i Sverige. Försäkringen täcker till exempel akut sjuk- och tandvård samt hemtransport till Sverige om det skulle bli nödvändigt.

UVAplus-försäkringen täcker även nödvändiga och skäliga kostnader för planerad sjukvård i stationeringslandet. Kontakta oss om vad som gäller om du är i behov av planerad vård.

Läs alltid igenom försäkringsvillkoren för att se vad som ingår och inte.

Ingår det en hemförsäkring i UVA-försäkringen?

Nej, försäkringarna innehåller inte något egendomsskydd. Det betyder att du inte kan ansöka om ersättning om dina privata ägodelar skadas eller blir stulna. Du som är ute på UVA-avtal bör alltså teckna en egen privat utlandshemförsäkring.

Vad gäller för min medföljande familj?

Om dina familjemedlemmar står med i avtalet med arbetsgivaren så omfattas de av försäkringen. I försäkringsvillkoren kan du läsa mer om vad som gäller.

Min familj som bor i Sverige ska hälsa på, vad gäller för dem?

Om din arbetsgivare betalar för deras resa så omfattas även de av UVA-försäkringen under besöket.

Akut hjälp på resan

Kontakta Falck Global Assistance om du hamnar i en nödsituation och snabbt behöver hjälp när du är utomlands.

Telefon: +46 8 587 717 49
Fax: +46 8 587 717 62
E-post: fga@se.falck.com

Hur ändrar jag förmånstagare i försäkringen?

För dig som omfattas av Statens tjänstereseförsäkring, Reseförsäkringen, URA- försäkringen eller UVA-försäkringen finns en möjlighet att genom ett förmånstagarförordnande ändra fördelningen av dödsfallskapitalet i respektive försäkring.

Läs mer i villkoren om förutsättningarna i din försäkring.

Ladda ner och fyll i blanketten för förmånstagarförordnande och sänd in den till oss via e-post: forsakring@kammarkollegiet.se

Blankett för förmånstagarförordnande Pdf, 188.7 kB.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-02-27