Motorfordon och trafikskador

Vi har tre olika försäkringar för myndigheters motorfordon: trafik-, vagnskade- och delkaskoförsäkring. Vi har även en samlingsförsäkring som heter Kasko/samling.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står mer utförligt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring och tecknas som en samlingsförsäkring för alla era motorfordon. Den kan ersätta:

  • Skador på förare och passagerare i det försäkrade fordonet.
  • Skador på personer och egendom som fordonet orsakar på omgivningen.

Vagnskadeförsäkring

Om ni väljer att teckna en vagnskadeförsäkring så kan vi ersätta reparationer om något på fordonet skadas.

Vagnskadeförsäkringen kan tecknas som en enskild försäkring för enstaka fordon eller som en samlingsförsäkring för alla era fordon.

Delkaskoförsäkring

I delkaskoförsäkringen ingår:

  • Brandförsäkring (vid brand, åsknedslag och explosion).
  • Glasruteförsäkring (om vind-, sido- eller bakruta spräckts, krossats eller genombrutits)
  • Stöldförsäkring (vid stöld, försök till stöld samt skadegörelse i samband med stöld).
  • Maskinskadeförsäkring för personbil.
  • Avbrottsförsäkring för förmånsbil (om hyrbil måste användas under tiden en skadad bil återställs).
  • Räddningsförsäkring (omfattar vissa nödvändiga räddningsåtgärder, i form av till exempel bärgning och starthjälp).
  • Rättsskyddsförsäkring (ersätter vissa kostnader om det uppstår en tvist i domstol).

Samlingsförsäkring för myndighetens samtliga fordon

Vagnskade- och delkaskoförsäkringen kan även tecknas som en samlingsförsäkring som heter Kasko/samling. Den gäller då för alla era motorfordon.

Teckna försäkring

Kontakta oss för att teckna försäkring. Använd gärna kontaktformuläret eller skicka e-post till forsakringsbestallning@kammarkollegiet.se

Vad gäller om jag tar med bilen utomlands?

Trafikförsäkringen för myndigheters motorfordon gäller i vissa fall även när du tar med fordonet utomlands. I en del länder behöver du ha med dig ett grönt kort.

Läs mer och beställ grönt kort

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-07-19