Trafikolycka med personskada

Har du skadats i en trafikolycka med ett fordon som tillhör en statlig myndighet? Då kan du få ersättning ur fordonets trafikförsäkring. Du anmäler skada och ansöker om ersättning här hos oss på Kammarkollegiet.

Vem kan få ersättning?

Du som har skadats när du har åkt i eller blivit påkörd av ett fordon som tillhör en statlig myndighet kan ansöka om ersättning. Anmälan görs på samma skadeanmälningsblankett som för motorfordon.

Det här kan du få ersättning för

  • Sveda och värk om du har akuta besvär i samband med skadan.
  • Lyte och men om du får ärr eller bestående besvär.
  • Kostnader för läkarvård och läkemedel inom högkostnadsskyddet som inte täcks av någon annan.
  • Inkomstförlust om du blir sjukskriven på grund av skadan.

Så anmäler du skada

Du gör din anmälan till oss tillsammans med en ansvarig handläggare på myndigheten som äger fordonet. Anmälan om personskada ska göras samtidigt som trafikskadeanmälan och så snart som möjligt.

Har du missat att anmäla personskada?

Då kan du göra en efteranmälan. Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

  • Namn, personnummer och adress till dig som fått personskadan.
  • Fordonets registreringsnummer.
  • Skadedag.
  • Händelseförlopp.
  • Typ av skada/besvär.
  • Namn och telefonnummer till ansvarig inom myndigheten som kan intyga att skadan inträffat.

Efter att vi har fått din anmälan om personskada kommer vi att kontakta dig för ytterligare information.

Kom ihåg att anmäla arbetsskada till Försäkringskassan

Ett olycksfall i arbetet eller på vägen till och från arbetet räknas som en arbetsskada, så kom ihåg att även anmäla arbetsskada till Försäkringskassan. Försäkringskassan kan pröva ersättning för tandvård och hjälpmedel. Om det visar sig att du får en arbetsoförmåga på grund av skadan kan Försäkringskassan pröva arbetsskadelivränta.

Har du skadats i en trafikolycka under militär grundutbildning eller frivillig tjänstgöring?

Om du har skadats i en olycka med ett militärfordon gäller lagen om statligt personskadeskydd. Du kan då ha rätt till garantisjukpenning och sjukvårdskostnader från Försäkringskassan. Kontakta Försäkringskassan för mer information.

Statens skaderegleringsnämnd

I alla ärenden där den medicinska invaliditetsgraden är 10 procent eller mer prövar vi ärendet i Statens skaderegleringsnämnd. Nämndens ledamöter tillsätts av regeringen och består av jurister och försäkringsexperter.

Till Statens skaderegleringsnämnd

Preskriptionstid

Sedan år 2015 är preskriptionstiden för att anmäla en trafikskada tio år från skadedagen.

Mer information

Vad gäller vid trafikolyckor utomlands?

Trafikförsäkringen gäller även i många andra länder om fordonet är försäkrat hos oss.

Gäller trafikförsäkringen utomlands?

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-01-14