Arbetslösa i rehabilitering

Du som är arbetslös och deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering med rehabersättning, sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta har en olycksfallsförsäkring hos oss.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står mer utförligt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller dig som:

 • Deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering och får rehabiliteringsersättning, sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta enligt socialförsäkringsbalken.
 • Deltar i utredning eller arbetsprövning och får sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning.
 • Är 19-29 år och deltar i en pryoaktivitet via Försäkringskassan och får aktivitetsersättning.
 • Deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering utomlands och får rehabiliteringsersättning.
 • Genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering eller utredning och får ersättning från ett annat land.

Försäkringen gäller bara om det finns ett beslut hos Försäkringskassan innan du påbörjar din rehabilitering. I beslutet ska det framgå att du ska delta i rehabilitering, utredning eller arbetsprövning. Du ska bifoga en kopia av beslutet när du anmäler skadan.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller:

 • Under skol- eller arbetstid.
 • Under färd på väg till eller från verksamheten, förutsatt att du reser direkt och inte gör några stopp längs vägen. Vid trafikskada omfattas du istället av fordonets trafikförsäkring.

Försäkringen gäller inte:

 • Skador på saker som inte som inte har uppstått i samband med att du har skadats.
 • Skador som uppstår under din fritid.

Det här kan du få ersättning för

 • Sveda och värk om du har akuta besvär i samband med skadan.
 • Lyte och men om du får ärr eller bestående besvär. Du kan även få ersättning om du förlorar en tand.
 • Nödvändiga kostnader för läkarvård och läkemedel inom högkostnadsskyddet som inte täcks av någon annan försäkring.
 • Inkomstförlust om du blir sjukskriven på grund av skadan.

Glöm inte att även anmäla skadan till Försäkringskassan som en arbetsskada.

Arbetsskadeanmälan hos Försäkringskassanlänk till annan webbplats

För handläggare på Försäkringskassan

Om deltagare orsakar en skada

Om en deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering orsakar en skada hos arbetsgivaren/utbildningssamordnaren kan arbetsgivaren/utbildningssamordnaren ansöka om ersättning för kostnaden hos er på Försäkringskassan. Det kan till exempel handla om att deltagaren har sönder något, eller gör ett fel som leder till att arbetsgivaren måste betala skadestånd.

Ersättning lämnas för person- eller sakskada som har tillfogats arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren, oavsett om den som har orsakat skadan är vållande till skadan eller inte. Detsamma gäller förmögenhetsskada som tillfogats arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren genom ett brott.

Försäkringskassan hanterar och står för kostnader upp till 500 000 kronor. Vid högre belopp ska Försäkringskassan kontakta regeringen.

Arbetsgivaren/utbildningssamordnaren skickar sin ansökan om ersättning till:

Försäkringskassan
Rättsavdelningen
103 51 Stockholm

Förordning (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m. på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-01-18