Försvarsmakten

Har du skadat dig under militär utbildning eller frivilligtjänst inom civilförsvaret? Om Försäkringskassan godkänner din skada kan du ansöka om ersättning från oss.

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller dig som:

 • Är värnpliktig eller rekryt.
 • Deltar i repetitionsövning inom Försvarsmakten.
 • Är civilpliktig.
 • Är medlem i frivilliga försvarsorganisationer, exempelvis hemvärn, lottakår med flera.
 • Går en frivillig utbildning eller är praktikant inom Försvarsmakten.

När gäller försäkringen?

 • Under tiden som du deltar i verksamhet som ingår i militärutbildning, repetitionsövning eller frivilligtjänst.
 • När du är på väg till eller från verksamheten, förutsatt att du reser direkt, utan stopp längs vägen. Vid trafikskada omfattas du istället av fordonets trafikförsäkring.
 • Du som är värnpliktig/rekryt och har en grundutbildning på minst 3 månader kan få ersättning även om du skadas på fritiden.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller verksamheter som äger rum i Norden. I övriga länder gäller den endast om staten har anordnat och bekostat resan.

Det här kan du få ersättning för

Förutsatt att Försäkringskassan har godkänt din skada som en personskada kan du ansöka om att få ersättning prövad hos oss för:

 • Sveda och värk om du har akuta besvär i samband med skadan. För att ersättning för sveda och värk ska kunna lämnas krävs nedsättning av arbetsförmågan i minst 31 dagar. Vid kortare sjukfall kan ersättning lämnas om skadan varit svår.
 • Lyte och men om du får ärr eller bestående besvär. Du kan även få ersättning om du förlorar en tand.
 • Nödvändiga kostnader för läkarvård och läkemedel inom högkostnadsskyddet som inte täcks av Försäkringskassan eller någon annan försäkring.
 • Inkomstförlust om du blir sjukskriven på grund av skadan.

Hur går det till att anmäla en skada?

När du råkar ut för en skada ska du först fylla i en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan.

Fyll i arbetsskadeanmälan och skicka in till Försäkringskassa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassan prövar skadan och skickar en kopia av din arbetsskadeanmälan till oss.

Har Försäkringskassan godkänt din skada? Då kan vi på Kammarkollegiet pröva din rätt till ersättning. Fyll i sådant fall i vår blankett för skadeanmälan och fullmakt och skicka till oss på Kammarkollegiet.

Kammarkollegiets skadeanmälan Pdf, 194.3 kB. (Pdf, 194.3 kB)

Fullmakt Pdf, 68.9 kB. (Pdf, 68.9 kB)

Vad säger lagen?

Försäkringen styrs av lag 1977:266 om statlig ersättning vid ideell skada med mera och är tecknad av Försvarsmakten. Att en försäkring är författningsstyrd betyder att regeringen har beslutat att det ska finnas ett försäkringsskydd för en särskild grupp individer.

Till Socialförsäkringsbalken statligt personskadeskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till lagen om statlig ersättning vid ideell skada på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-09-28