Kriminalvården

Har du skadats under tiden som frihetsberövad? Om din skada godkänts av Försäkringskassan kan du ansöka om ersättning hos oss.

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller dig som:

  • Är intagen för vård på en kriminalvårdsanstalt.
  • Är intagen i ett hem för vård av unga eller i ett hem för vård av missbrukare.
  • Är häktad, anhållen eller tagen i förvar på kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest.
  • Utför ungdomstjänst eller samhällstjänst enligt brottsbalken.
  • Utför oavlönat arbete under övervakning med fotboja.

Vad täcker försäkringen?

Förutsatt att Försäkringskassan har godkänt din skada som en personskada kan du ansöka om att få din rätt till ersättning prövad hos oss för:

  • Sveda och värk om du har akuta besvär i samband med skadan. För att ersättning för sveda och värk ska kunna lämnas krävs nedsättning av arbetsförmågan i minst 31 dagar. Vid kortare sjukfall kan ersättning lämnas om sjukfallet varit svårt. Ersättning lämnas enbart vid olycksfallsskada.
  • Lyte och men om du får ärr eller bestående besvär. Du kan även ansöka om ersättning för förlorade tänder.

Hur går det till att anmäla en skada?

När du råkar ut för en skada ska du först fylla i en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan.

Fyll i arbetsskadeanmälan hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassan prövar skadan och skickar en kopia av din arbetsskadeanmälan till oss.

Har Försäkringskassan godkänt din skada? Då kan vi på Kammarkollegiet pröva din rätt till ersättning. Fyll i sådant fall i vår blankett för skadeanmälan och en fullmakt och skicka till oss på Kammarkollegiet.

Kammarkollegiets skadeanmälan Pdf, 270.9 kB. (Pdf, 270.9 kB)

Fullmakt Pdf, 68.9 kB. (Pdf, 68.9 kB)

Vad säger lagen?

Försäkringen styrs av förordningen 1977:266 och är tecknad av Kriminalvården. Att en försäkring är förordningsstyrd betyder att regeringen har beslutat att det ska finnas ett försäkringsskydd för en särskild grupp individer.

Till Socialförsäkringsbalken statligt personskadeskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till lagen om statlig ersättning vid ideell skada på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-09-28