Räddningstjänsten

Du som medverkar i räddningstjänst eller i en övning med räddningskåren har en olycksfallsförsäkring hos oss.

När gäller försäkringen?

  • Under verksamheten.
  • När du är på väg till eller från verksamheten, förutsatt att du reser direkt, utan stopp längs vägen. Vid trafikskada omfattas du istället av fordonets trafikförsäkring.

Det här kan du få ersättning för

  • Sveda och värk om du har akuta besvär i samband med skadan.
  • Lyte och men om du får ärr eller bestående besvär. Du kan även få ersättning om du förlorar en tand.
  • Nödvändiga kostnader för läkarvård och läkemedel inom högkostnadsskyddet som inte täcks av någon annan försäkring.
  • Inkomstförlust om du blir sjukskriven på grund av skadan.

Hur går det till att anmäla en skada?

När du råkar ut för en skada ska du först fylla i en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan.

Fyll i arbetsskadeanmälan och skicka in till Försäkringskassanlänk till annan webbplats

Försäkringskassan prövar skadan och skickar en kopia av din arbetsskadeanmälan till oss.

Har Försäkringskassan godkänt din skada? Då kan vi på Kammarkollegiet pröva din rätt till ersättning. Fyll i sådant fall i vår blankett för skadeanmälan och skicka till oss på Kammarkollegiet.

Kammarkollegiets skadeanmälanPDF

Vad säger lagen?

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-06-17