Statens institutionsstyrelse (SIS)

Försäkringen omfattar personer som anges i 7 kap 2§ p.3 Socialförsäkringsbalken (2010:110)

Försäkringen gäller med de förutsättningar som följer av 43. Kap Socialförsäkringsbalken om statligt personskadeskydd samt Lagen (1977:266 om statlig ersättning vid ideell skada mm.

Om din skada godkänts av Försäkringskassan kan du ansöka om ersättning hos oss.

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller dig som:

  • Är intagen i ett hem som avses i 12§ Lagen (1990.52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
  • Är intagen i ett hem som avses i 22§ Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Vad täcker försäkringen?

Förutsatt att Försäkringskassan har godkänt din skada som en personskada kan du ansöka om att få din rätt till ersättning prövad hos oss för:

Sveda och värk om du har akuta besvär i samband med skadan. För att ersättning för sveda och värk ska kunna lämnas krävs:

  • Vid olycksfall - nedsättning av arbetsförmågan i minst 31 dagar.
  • Vid annat än olycksfall - Om besvären som FK godkänt kvarstår sedan 180 dagar har förflutit
  • Lyte och men om du får ärr eller bestående besvär. Du kan även ansöka om ersättning för förlorade tänder.

Hur går det till att anmäla en skada?

När du råkar ut för en skada ska du först fylla i en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan.

Fyll i arbetsskadeanmälan på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

Försäkringskassan prövar skadan och skickar en kopia av din arbetsskadeanmälan till oss.

Har Försäkringskassan godkänt din skada? Då kan vi på Kammarkollegiet pröva din rätt till ersättning. Fyll i sådant fall i vår blankett för skadeanmälan och en fullmakt och skicka till oss på Kammarkollegiet.

Kammarkollegiets skadeanmälan Pdf, 270.9 kB. Pdf, 270.9 kB. (Pdf, 270.9 kB) (Pdf, 270.9 kB)

Fullmakt Pdf, 68.9 kB. Pdf, 68.9 kB. (Pdf, 68.9 kB) (Pdf, 68.9 kB)

Vad säger lagen?

Försäkringen styrs av förordningen 1977:266 och är tecknad av Statens Institutionsstyrelse. Att en försäkring är förordningsstyrd betyder att regeringen har beslutat att det ska finnas ett försäkringsskydd för en särskild grupp individer.

Läs mer om Socialförsäkringsbalken statligt personskadeskydd på lagen.nu Länk till annan webbplats.

Läs mer om lagen om statlig ersättning vid ideell skada på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: 2021-10-19