Utländska besökare

Ska myndigheten ta emot utländska besökare? Då kan du som är handläggare på myndigheten teckna en försäkring hos oss som gäller under hela besöket. Här kan även du som är försäkrad göra en skadeanmälan.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står exakt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Villkor som gäller från och med 2021-07-01

Villkor som gäller till och med 2021-07-01

Vem kan försäkras?

Försäkringen kan tecknas för enskilda personer eller som en samlingsförsäkring för en speciell kategori personer. Du kan till exempel teckna en samlingsförsäkring för alla utländska besökare på en konferens eller kurs, eller alla gästforskare eller gästföreläsare under en termin. Du kan också försäkra besökarens medföljande familj.

När och var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller:

  • Dygnet runt under besöket i Sverige.
  • Under resan mellan hemlandet och Sverige, förutsatt att besökaren reser direkt.
  • I hela Schengenområdet, förutsatt att du har ett gällande Schengenvisum, utfärdat av svensk utlandsmyndighet. Om du har ett uppehållstillstånd så gäller försäkringen bara i Sverige.

Vad täcker försäkringen?

Försäkringen täcker akut sjuk- och tandvård och hemtransport till hemlandet om det skulle bli nödvändigt. Försäkringen täcker inte regelbundna kontroller eller mediciner för sjukdomar som har uppstått före resan.

Försäkringen innehåller ett ansvarsskydd om någon kräver besökaren på skadestånd för något som besökaren har gjort under besöket. Den innehåller dessutom ett rättsskydd om besökaren kräver någon på skadestånd.

Försäkringen innehåller dessutom ett egendomsskydd om besökaren blir av med sina privata ägodelar under besöket. Vid skador på egendom är självrisken alltid 1500 SEK.

Särskilda försäkringar för Sida-besökare

Ska du arrangera en ITP-kurs (International Training Programme) för Sidas räkning? Då ska deltagarna försäkras via ett särskilt avtal. Skicka en deltagarförteckning till forsakring@kammarkollegiet.se och hänvisa till Sida-avtalet. Glöm inte att ange vilka datum kursen avser och vilken kursbeteckning kursen har.

För handläggare

Försäkring för utländska besökare kan antingen tecknas som en samlingsförsäkring för en speciell personkategori, exempelvis utländska gästforskare eller som en enskild försäkring för en namngiven person.

Beställ enskild försäkring

Beställ samlingsförsäkring

Beställ försäkringsintyg (Insurance Certificate)

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-06-21