Avgiftsbetalande studenter (FAS)

Betalar du en avgift för din utbildning vid ett statligt universitet eller högskola i Sverige? Då kan utbildningsanordnaren teckna en FAS- eller FAS Plus-försäkring. Försäkringen är gratis för dig och gäller dygnet runt.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står exakt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Villkor som gäller från och med 2021-07-01

Villkor som gäller till och med 2021-07-01

Skillnaden mellan FAS och FAS Plus

Universitetet eller högskolan kan välja mellan FAS och FAS Plus.

Både FAS och FAS Plus gäller om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka och täcker till exempel akut sjuk- och tandvård och hemtransport till hemlandet om det skulle bli nödvändigt. Försäkringen innehåller även ett ansvarsskydd om du behöver betala skadestånd för något som händer under tiden som du studerar i Sverige. Det kan till exempel handla om att din hyresvärd kräver dig på skadestånd för en skada som har uppstått i ditt boende. Försäkringen innehåller dessutom ett rättskydd om du kräver någon på skadestånd. Försäkringen gäller utan självrisk.

I FAS Plus ingår även ett egendomsskydd. Det innebär att du kan söka ersättning om dina saker går sönder eller blir stulna. Vid skador på egendom är självrisken alltid 1 500 kronor. Till skillnad från resten av försäkringen gäller egendomsskyddet bara i Sverige och inte i övriga Schengenområdet.

Gäller försäkringen för dig?

Försäkringen gäller för dig som är student på ett svenskt universitet eller högskola och betalar en avgift för utbildningen. Försäkringen gäller även om du har fått ett stipendium som täcker avgiften.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller:

  • Dygnet runt.
  • Under resan mellan ditt hemland och Sverige, under hela utbildningstiden och två veckor före studiestart och två veckor efter studieslut.
  • Under sommarlov, om du fortsätter att studera på högskolan/universitetet efter sommarlovet.

Försäkringen gäller inte:

  • Om du befinner dig i ditt hemland.

För handläggare

Försäkringen tecknas som en samlingsförsäkring för respektive högskola och gäller samtliga utländska avgiftsbetalande studenter hos er.

Beställ samlingsförsäkring

Vi tillhandahåller inte försäkringskort. Däremot kan du beställa ett försäkringsbevis.

Beställ försäkringsintyg (Insurance Certificate)

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-09-07