Erasmus Mundus

Går du ett masterprogram inom Erasmus Mundus gemensamma mastersprogram (EMJMD) och har en gratis försäkring genom ett statligt universitet eller högskola i Sverige? Då kan du anmäla en skada här.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står exakt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för. Villkoren finns endast på engelska.

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen har tagits fram för dig som studerar i ett EMJMD-program.

När och var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller dygnet runt när du deltar i EMJMD-programmet. Försäkringen gäller dessutom i hela världen så länge resan är en del av dina studier.

Vad täcker försäkringen?

Den täcker:

  • Vård till följd av sjukdom och tandvård.
  • Ersättning till efterlevande vid dödsfall.
  • Bestående invaliditet.
  • Ansvarsskydd.
  • Stöld eller förlust av pass, biljetter och så vidare.
  • Anhörigs besöksresa.
  • Avbrottsskydd.

Läs igenom försäkringsvillkoren, där står det mer utförligt vad som ingår och inte.

Försäkringskort

Du kan få ett rött Medical insurance card (MIC) som försäkringsintyg från ditt svenska universitet eller högskola.

Minimikrav

 Här hittar du de minimikrav som EU ställt på försäkringens innehåll.

Minimum requirements for EMJMD (engelska, pdf 252 KB) Pdf, 244.3 kB. (Pdf, 244.3 kB)

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-06-26