Erasmus Mundus

Går du ett masterprogram inom Erasmus Mundus och har en gratis försäkring genom ett statligt universitet eller högskola i Sverige? Då kan du anmäla en skada här.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står exakt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för. Villkoren finns endast på engelska.

För vem gäller försäkringen?

Erasmus Mundus-försäkringen har tagits fram för dig som studerar i ett Erasmus Mundus Action 1, 2 och 3-projekt. Den gäller för:

 • EMMC-studenter med ett stipendium
 • EMJD-doktorander med ett stipendium
 • Alla mottagare av studiepeng inom Action 2 och 3
 • EMMC-stipendiater med ett anställningsavtal
 • EMJD-doktorander med ett anställningsavtal

Det går inte att försäkra medföljande till stipendiaten genom Erasmus Mundus-försäkringen

När och var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller dygnet runt när du deltar i Erasmus Mundusprojektet. Försäkringen gäller dessutom i hela världen så länge resan är en del av dina studier.

Vad täcker försäkringen?

Den täcker:

 • Vård till följd av sjukdom och tandvård.
 • Ersättning till efterlevande vid dödsfall.
 • Bestående invaliditet.
 • Ansvarsskydd.
 • Stöld eller förlust av pass, biljetter och så vidare.
 • Anhörigs besöksresa.
 • Avbrottsskydd.

Läs igenom försäkringsvillkoren, där står det mer utförligt vad som ingår och inte.

Försäkringskort

Du kan få ett rött Medical insurance card (MIC) som försäkringsintyg från ditt svenska universitet eller högskola.

Personuppgifter
Återkoppling via