Inresande utbytesstudenter (Student IN)

Är du utbytesstudent vid ett statligt universitet eller högskola i Sverige? Då kan ditt universitet eller högskola teckna en försäkring hos oss. Försäkringen tecknas av universitetet och är gratis för dig.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står exakt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Dessa försäkringsvillkor gäller till och med 2021-06-30.

Dessa försäkringsvillkor gäller från och med 2021-07-01.

När och var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller:

  • Dygnet runt.
  • Under din resa mellan hemlandet och Sverige, under hela utbildningstiden samt två veckor före studiestart och två veckor efter studieslut. (Observera att det här gäller om universitetet/högskolan har tecknat en samlingsförsäkring för alla utbytesstudenter. Om de har tecknat en enskild försäkring för dig så kan försäkringstiden se annorlunda ut).
  • Under sommarlov, om du fortsätter att studera på högskolan/universitetet efter sommarlovet.

Försäkringen gäller inte:

  • Om du befinner dig i ditt hemland.

Vad täcker försäkringen?

Försäkringen täcker akut sjuk- och tandvård och hemtransport till hemlandet om det skulle bli nödvändigt. Försäkringen täcker inte regelbundna kontroller eller mediciner för sjukdomar som har uppstått före resan. Försäkringen innehåller även ett ansvarsskydd om någon kräver dig på skadestånd. Det kan till exempel vara en hyresvärd som kräver dig på skadestånd för en skada som har uppstått i ditt boende under försäkringstiden. Då kan vi hjälpa dig med juridiskt stöd och ersätta dig för skadeståndet. Försäkringen innehåller dessutom ett rättsskydd om det är du som kräver någon annan på skadestånd.

Så länge du befinner dig i Sverige gäller försäkringen även dina ägodelar. Det innebär att du kan söka ersättning om dina saker går sönder eller blir stulna. Vid skador på egendom är självrisken alltid 1 500 SEK. I övrigt gäller försäkringen utan självrisk.

I försäkringsvillkoren ser du exakt vad du kan ansöka om ersättning för.

Gäller försäkringen för dig?

Du räknas som utbytesstudent om du studerar, forskar eller praktiserar i Sverige enligt en överenskommelse mellan ett svenskt och ett utländskt universitet eller högskola.

Du som betalar en avgift för att studera i Sverige täcks i stället av Försäkring för Avgiftsbetalande Studenter (FAS).

Försäkring för Avgiftsbetalande studenter (FAS)

För handläggare

Samlingsförsäkring

Försäkringen tecknas som en samlingsförsäkring för respektive högskola och gäller samtliga utländska utbytesstudenter vid skolan om det inte finns någon annan försäkring som täcker samma skada.

Teckna samlingsförsäkring

Enskild försäkring

För studenter som inte omfattas av samlingsförsäkringen kan högskolan teckna enskilda försäkringar.

Teckna enskild försäkring

Försäkringsintyg

Beställ försäkringsintyg (Insurance Certificate)

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-09-07