Stipendiefinansierade doktorander

Är du doktorand vid ett svenskt universitet eller högskola och finansierar dina doktorandstudier med stipendier? Då kan du ansöka om ersättning hos oss när du är föräldraledig eller sjuk.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står exakt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Hur fungerar ersättningen?

Stipendier räknas inte som sjukdomsgrundande inkomst hos Försäkringskassan. Därför kan du som finansierar dina doktorandstudier med ett stipendium inte ansöka om föräldrapenning eller sjukpenning hos Försäkringskassan. Du kan i stället ansöka om ersättning hos oss.

Ersättningsnivån räknas ut utifrån storleken på ditt stipendium enligt samma princip som Försäkringskassan hade räknat ut din ersättning om du hade lön. På så vis räcker ditt stipendium hela doktorandperioden även om den drar ut på tiden på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Vad gäller vid sjukdom?

 • Du har rätt till sjukpenning om din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel.
 • Du kan få ut sjukpenning för 25, 50, 75 eller 100 procent av en dag.
 • Om du är sjukskriven mer än sju dagar i rad krävs läkarintyg.
 • Om du är sjukskriven under en längre period ansöker du om ersättning för hela den perioden i vår e-tjänst.
 • Om du är tillfälligt sjuk skickar du e-post till oss dagen du insjuknar eller senast dagen efter och sjukanmäler dig:

  E-postadress: forsakring@kammarkollegiet.se

  E-postmeddelandet ska innehålla: namn, personnummer, universitet/högskola, frånvaroorsak, första frånvarodatum. Anteckna datumen. Mot slutet av stipendieperioden kan du räkna ihop dina sjukdagar och ansöka om ersättning för dem. Det går också bra att dela upp och ansöka om ersättning flera gånger under stipendieperioden.

Vad gäller vid föräldraledighet?

 • Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. Av dessa baseras ersättningen på ditt stipendium 390 av dagarna. De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag.
 • Du kan ansöka om föräldrapenning för 25, 50, 75, eller 100 procent av en dag.
 • När du vet att du ska vara föräldraledig en längre period ansöker du om ersättning.

Vad gäller vid tillfällig föräldraledighet/vård av barn (vab)?

 • Du kan ansöka om ersättning för tillfällig föräldraledighet när du är hemma för vård av barn (vab) eller i samband med ett barns födelse eller adoption. Du kan också ta ut tillfällig föräldraledighet när ett barn har avlidit.
 • Du kan ansöka om ersättning för tillfällig föräldraledighet för 25, 50, 75 eller 100 procent av en dag.
 • Om du är hemma med ett sjukt barn krävs läkarintyg efter sju dagar.
 • Tillfällig föräldraledighet kan tas ut under max 120 dagar per barn och år.
 • Skicka e-post till forsakring@kammarkollegiet.se samma dag eller senast dagen efter för att anmäla tillfällig föräldraledighet.

  E-postmeddelandet ska innehålla: namn, personnummer, universitet/högskola, frånvaroorsak, första frånvarodatum. Anteckna datumen som du är hemma. Mot slutet av stipendieperioden kan du räkna ihop dina sjukdagar och ansöka om ersättning för dem. Det går också bra att dela upp och ansöka om ersättning flera gånger under stipendieperioden.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-07-18