Studenter på yrkeshögskola

Studerar du på yrkeshögskola (YH)? Då har vi tre försäkringar som gäller för dig. Försäkringarna tecknas av Myndigheten för Yrkeshögskolan och är gratis för dig.

Som student har du en olycksfallsförsäkring som gäller om du råkar ut för en olycka och får en kroppsskada.

Försäkringsvillkor

I villkoren står exakt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller:

  • Under skoltid när du är i skolans lokaler och på skolans område.
  • När du är på praktik eller på en arbetsplats som skolan har godkänt.
  • När du är på väg till eller från skolan.
  • Vid distansstudier om olycksfallet står i direkt samband med de studier som ska bedrivas.

Försäkringen gäller inte:

  • Om du deltar i en aktivitet som någon annan än din skola ordnar.
  • När du befinner dig i skolan på din fritid.
  • Om du gör ett stopp på vägen till eller från skolan.

Vad kan du få ersättning för?

Försäkringen kan till exempel täcka vårdkostnader och ersätta dig för utebliven inkomst om du inte kan arbeta på grund av skadan. Försäkringen täcker däremot inte materiella skador. Det innebär att du inte kan söka ersättning från oss om dina saker går sönder eller blir stulna.

Ersättning och självrisk

Glöm inte att du måste ha originalkvitton om du ansöker om ersättning för utlägg. Försäkringen gäller utan självrisk.

För dig som gör praktik

Försäkringsvillkor

I villkoren står exakt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Du som studerar på en yrkeshögskola har också en ansvarsförsäkring under utbildningsmomentet lärande i arbete (LIA).

Den här försäkringen skyddar dig om du råkar ha sönder något eller om din arbetsgivare får betala skadestånd för något du gör under din LIA. Genom försäkringen kan du få juridiskt stöd och ersättning för skadestånd. Ansvarsförsäkringen gäller bara i Sverige.

För dig som gör praktik utomlands

Om du gör din LIA utomlands är det i stället Student UT-försäkringen som gäller.

Student UT-försäkringen

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-03-31