Studenter vid Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

Om du studerar du vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan du ha en olycksfallsförsäkring hos oss. Försäkringen gäller när du är i skolan eller på praktik. Här kan du anmäla en skada.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står mer utförligt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Försäkringen gäller dig som studerar:

 • Påbyggnadsutbildning för brandingenjörer.
 • Tvåårig utbildning för dig som ska bli brandman, Skydd mot olyckor.
 • Grund- och vidareutbildning till skorstensfejare med inriktning på brandskydd, miljö och energi.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller:

 • När du är i skolans lokaler och på skolans område.
 • När du är på en praktikplats som skolan har godkänt.
 • När du är på väg till eller från skolan. Vid trafikskada omfattas du istället av fordonets trafikförsäkring.

Försäkringen gäller inte:

 • Om du deltar i en aktivitet som någon annan än din skola ordnar.
 • Under din fritid.
 • Om du gör ett stopp på vägen till eller från skolan.
 • Om du är hemma och studerar.

Det här kan du få ersättning för

 • Sveda och värk om du har akuta besvär i samband med skadan.
 • Lyte och men om du får ärr eller bestående besvär. Du kan även få ersättning om du förlorar en tand.
 • Nödvändiga kostnader för läkarvård och läkemedel inom högkostnadsskyddet som inte täcks av någon annan försäkring.
 • Inkomstförlust om du blir sjukskriven på grund av skadan.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-01-29