Skadereglering och ersättning för skador till följd av covid-19-vaccinering utomlands

Du som är anställd vid en statlig myndighet och som omfattas av Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) eller Avtal om utlandstjänstgöring (UVA) kan få ersättning för skador till följd av covid-19-vaccinering utomlands under förutsättning att din arbetsgivare har träffat en särskild överenskommelse med Kammarkollegiet.

Kontakta din arbetsgivare

Kontakta din arbetsgivare för att få information om din myndighet har träffat en särskild överenskommelse med Kammarkollegiet om detta.

Anmälan om skada vid covid-19-vaccinering utomlands

Vid en anmälan om skada ska du som fått en skada kunna styrka vaccineringen. Du kan styrka din vaccineringen genom ett intyg eller ett annat underlag från sjukvårdsinrättning eller motsvarande godkänd vaccinationsgivare. Följande ska anges i intyget eller underlaget:

 • vilket vaccin som givits,
 • datum för vaccinering och
 • vem som har gett vaccinet.

Den som avser att vaccinera sig kan ta med en intygsblankett som fylls i av den som utför vaccineringen. Även på detta intyg anges vilket vaccin som givits, datum och vem som utfört vaccineringen. Intyget ska undertecknas och stämplas av vaccingivaren.

Skicka in blanketten om skadeanmälan och vaccinationsintyg

 1. Skriv ut blanketten om skadeanmälan på ett vitt papper.
 2. Skriv under.
 3. Skicka blanketten och vaccinationsintyget till forsakring@kammarkollegiet.se
  Du kan även posta blanketten till: Försäkringsavdelningen, 651 80 Karlstad.
 4. Kammarkollegiet påbörjar handläggningen av ärendet och du informeras om vem som är ansvarig handläggare.

Hur kommer skaderegleringen att ske?

Kammarkollegiet handlägger ärendet och tar fram underlag för beslut om ersättning för respektive ärende som lämnas till den utsändande myndigheten. Den utsändande myndigheten fattar beslut om ersättning och betalar ut till den skadelidande.

Skaderegleringen sker på motsvarande sätt och med motsvarande ersättning som ges för läkemedelsskador för vaccin mot covid-19 där vaccinering skett i Sverige.

Vem omfattas av skydd mot skada vid vaccinering mot covid- 19 utomlands?

Den som kan omfattas av skydd mot skada ska vara anställd vid statlig myndighet. Personen ska vara utsänd på längre utlandsuppdrag och därför ha svårt att kunna ta vaccin i Sverige.

Medföljande vuxna familjemedlemmar

Om anställd är utsänd och har vuxna familjemedlemmar (make, maka, partner och/eller vuxna barn) bosatt på stationeringsorten så omfattas även de av överenskommelsen.

Medföljande familjemedlemmar under 18 år

Om anställd är utsänd och har familjemedlemmar under 18 år bosatt på stationeringsorten så omfattas de av överenskommelsen om de ingår i de rekommendationer den svenska Folkhälsomyndigheten har om prioriteringsordning för vaccination mot covid-19.

 • Från och med den 22 juni 2021 omfattas medföljande barn som är födda 2005 och tidigare.
 • Från och med den 22 juni 2021 omfattas medföljande barn från fyllda 12 år med vissa medicinska tillstånd.
 • Från och med den 11 oktober 2021 omfattas medföljande barn som är mellan 12 och 15 år.
 • Yngre barn omfattas ännu inte eftersom de inte ingår i prioriteringsordningen för vaccination mot covid-19 i Sverige.

Folkhälsomyndighetens information om vad som gäller för barn och vaccination mot covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringsordning för vaccination mot covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka vaccin mot covid-19 omfattas av överenskommelsen?

Enbart de av EU godkända vaccin som ges i Sverige och som omfattas av den Svenska Läkemedelsförsäkringen, vid den tidpunkt som vaccinering genomförts omfattas av överenskommelsen.

Vilken ersättning kommer att erhållas för skada till följd av vaccinering utomlands?

Ersättning för läkemedelsskador på grund av vaccin mot covid-19 kommer att lämnas enligt samma villkor som gäller för den som omfattas av Läkemedelsförsäkringens skydd vid läkemedelsskador i Sverige.

Överenskommelse om skadereglering och ersättning för läkemedelsskador

Den 1 juli 2021 gav Regeringen ett uppdrag till Kammarkollegiet att med berörda myndigheter träffa överenskommelser om skadereglering och ersättning för läkemedelsskador som omfattar vaccinering mot sjukdomen covid-19 för utlandsstationerade anställda.

Den särskilda överenskommelsen mellan Kammarkollegiet och berörda myndigheter sker med stöd av det Regeringsuppdrag som gavs till Kammarkollegiet den 1 juli 2021.

Regeringens beslut Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.8 MB)

Information om överenskommelse mellan myndigheter och Kammarkollegiet

Om du som myndighet vill träffa en särskild överenskommelse med Kammarkollegiet så kontaktar du oss via e-post: forsakring@kammarkollegiet.se

Villkor i överenskommelse
Här hittar du villkoren i överenskommelsen Pdf, 64.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 64.6 kB)

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-09-29