Resor som inte omfattas av myndighetens tjänstereseförsäkring

Reseförsäkringen är en försäkring som används vid resor som inte omfattas av myndigheternas tjänstereseförsäkring.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står exakt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Försäkringsskyddet motsvarar skyddet i tjänstereseförsäkringen och tecknas som en enskild försäkring.

Reseförsäkringen får ej tecknas för tjänstemannens privata resor eller då resenären själv får betala försäkringen.

Behov av internationell assistans

Vid behov av internationell assistans kontakta:
Falck Global Assistance Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För handläggare

Samlingsförsäkring

Tjänstereseförsäkringen är en samlingsförsäkring vilket innebär att alla anställda på myndigheten har ett försäkringsskydd.

Teckna samlingsförsäkring

Enskild försäkring

Vissa personkategorier omfattas inte av försäkringen, till exempel värnpliktiga och vissa konsulter. För dessa kan du teckna en enskild Reseförsäkring.

Teckna enskild försäkring

Försäkringsintyg

Beställ försäkringsintyg

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-07-02