Utlandsstationering för anställda på myndigheter (URA)

Är du anställd av en myndighet och stationerad med ett URA-avtal utomlands? Då kan din arbetsgivare teckna en URA-försäkring hos oss.

Är du utsänd av Regeringskansliet eller Sida på URA-avtal omfattas du också av UVAplus-försäkringen.

Mer om Utlandsstationering för personal vid Regeringskansliet och Sida (UVA)

URA står för ”utlands­kontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands”. URA-försäkringen tecknas av din arbetsgivare, antingen som en samlingsförsäkring eller som enskild försäkring, och är gratis för dig.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står exakt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Nya försäkringsvillkor 2022

När och var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller:

  • Under hela tjänstgöringstiden och under resan till och från stationeringslandet. Förutsättningen är att du reser direkt och att resan görs inom två veckor innan tjänstgöringens början och två veckor efter tjänstgöringens slut.
  • I hela världen, även i krigsländer.

Vad täcker försäkringen?

När du är anställd vid en myndighet och utlandsstationerad så har du samma rätt till sjukvård som hemma i Sverige. Försäkringen täcker till exempel akut sjuk- eller tandvård och hemtransport till Sverige om det skulle bli nödvändigt. Om du får en livshotande sjukdom eller livshotande skada täcker försäkringen resor för tre anhöriga för att besöka dig.

Försäkringen täcker inte regelbundna kontroller eller mediciner för sjukdomar som har uppstått före resan.

Läs alltid igenom försäkringsvillkoren för att se vad som ingår och inte.

För dig som har familj

Har du medföljande familj? Om dina familjemedlemmar står med i avtalet med arbetsgivaren så omfattas de av URA-försäkringen. I försäkringsvillkoren kan du läsa vad som gäller när du har barn som går i skolan under din utlandstjänstgöring. Försäkringen gäller om medföljande gör en resa till ett angränsande land. Däremot gäller den inte när de gör resor till andra länder som inte angränsar till stationeringslandet.

Har din familj stannat hemma i Sverige och ska hälsa på dig? Om din arbetsgivare betalar för deras resa så omfattas även de av URA-försäkringen under besöket.

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

Behöver du hjälp på resan?

Kontakta Falck Global Assistance om du hamnar i en nödsituation och snabbt behöver hjälp när du är utomlands.

Telefon: +46 8 587 717 49
Fax: +46 8 505 939 13
E-post: fga@se.falck.com

Kompletterande egendomsförsäkring

Försäkringen innehåller inte något egendomsskydd. Det betyder att du inte kan ansöka om ersättning om dina privata ägodelar skadas eller blir stulna. För ett mer heltäckande skydd kan din arbetsgivare teckna en kompletterande egendomsförsäkring.

Har du en kompletterande egendomsförsäkring? Då kan du anmäla skada här.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står exakt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

För handläggare

Myndigheterna kan välja att teckna URA-försäkringen som en samlingsförsäkring eller som enskilda försäkringar.

Samlingsförsäkring

Här hittar du mer information om att teckna samlingsförsäkring

Enskilda försäkringar

Enskilda försäkringar beställs via e-post till: forsakringsbestallning@kammarkollegiet.se
I mejlet anger du typ av försäkring (URA eller URA med kompletterande egendomsförsäkring), namn och personnummer på de som ska försäkras (den anställde och eventuellt medföljande som ingår i URA-kontraktet), stationeringsland, försäkringsperiod, försäkringsbelopp (vid kompletterande egendomsförsäkring), beställarens namn, postadress samt fakturaadress och fakturareferens.

Beställ försäkringsintyg

Beställ försäkringsintyg (Insurance Certificate)

Läs mer om Avtal om utlandskontrakt på Arbetsgivarverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-12-07