Utlandsstationering för personal vid Regeringskansliet och Sida (UVA)

Är du anställd av Regeringskansliet eller Sida och stationerad utomlands enligt ett UVA-avtal? Då omfattas du av UVA- och UVAplus-försäkringen. Försäkringarna gäller dygnet runt.

Är du utsänd av Regeringskansliet eller Sida på URA-avtal omfattas du också av UVAplus-försäkringen.

UVA står för Avtal om utlandstjänstgöring. UVA och UVAplus-försäkringarna tecknas av arbetsgivaren och är gratis för dig.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står exakt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

När och var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller:

  • Under hela tjänstgöringstiden och under resan till och från stationeringslandet, förutsatt att du reser direkt och att resan görs inom två veckor innan tjänstgöringens början och två veckor efter tjänstgöringens slut.
  • I hela världen, även i krigsländer.

Vad täcker försäkringarna?

Du som är utlandsstationerad har samma rätt till vård som hemma i Sverige. Försäkringen täcker till exempel akut sjuk- och tandvård samt hemtransport till Sverige om det skulle bli nödvändigt. Om du blir livshotande sjuk täcker försäkringen resor för tre anhöriga för att besöka dig.

UVAplus-försäkringen täcker även nödvändiga och skäliga kostnader för planerad sjukvård i stationeringslandet. Kontakta oss om vad som gäller om du är i behov av planerad vård.

Läs alltid igenom försäkringsvillkoren för att se vad som ingår och inte.

Du behöver själv ordna med hemförsäkring

Försäkringarna innehåller inte något egendomsskydd. Det betyder att du inte kan ansöka om ersättning om dina privata ägodelar skadas eller blir stulna. Du som är ute på UVA-avtal bör alltså teckna en egen privat hemförsäkring.

För dig som har familj

Har du medföljande familj? Om familjemedlemmarna står med i avtalet med arbetsgivaren så omfattas de av försäkringen. I försäkringsvillkoren kan du läsa om vad som gäller när du har barn som går i skolan under din utlandstjänstgöring. Observera att familjemedlemmar behöver en egen privat försäkring om de reser själva utanför tjänstgöringslandet.

Har din familj stannat hemma i Sverige och ska hälsa på dig? Om din arbetsgivare betalar för deras resa så omfattas de av UVA-försäkringen under besöket.

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

Behöver du hjälp på resan?

Kontakta Falck Global Assistance om du blir inlagd på sjukhus och vid behov av hemtransport eller evakuering.

Telefon: +46 8 587 717 49
Fax: +46 8 505 939 13
E-post: fga@se.falck.com

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-08-25