Verksamhetsrelaterade försäkringar

Kammarkollegiet har fyra stycken verksamhetsrelaterade försäkringar som myndigheter kan teckna - verksamhetsförsäkring, konsultansvarsförsäkring, luftfartygsförsäkring och skeppsförsäkring .

Verksamhetsförsäkring

Vår verksamhetsförsäkring kan beskrivas som en företagsförsäkring för statliga myndigheter. Den består av tre delar: egendomsförsäkring, följdskadeförsäkring och ansvarsförsäkring.

Läs mer om Verksamhetsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring

Om ni som myndighet tar på er konsultuppdrag kan ni teckna en konsultansvarsförsäkring hos oss.

Läs mer om Konsultansvarsförsäkring

Luftfartygsförsäkring

Den här försäkringen gäller specifikt för luftfartyg som myndigheter äger eller brukar för statens räkning.

Läs mer om Luftfartygsförsäkring

Skeppsförsäkring

Den här försäkringen gäller specifikt för skepp som myndigheter äger eller brukar för statens räkning.

Läs mer om Skeppsförsäkring

Vill du anmäla en skada?

På vår sida Anmäl skada hittar du alla blanketter för skadeanmälan.

Anmäl skada

Myndigheters ansvar för riskhantering i verksamheten

Alla statliga myndigheter har till uppgift att identifiera och värdera risker i sin verksamhet. Man ska också göra en riskanalys och vidta åtgärder för att begränsa riskerna och förebygga skador eller förluster.

Läs mer om ansvar och hur du gör en riskanalys

Skicka in förändring om risker i verksamheten

Om din myndighet ska eller har tecknat en försäkring har ni en skyldighet att regelbundet informera oss om de risker eller förändrade risker som finns i verksamheten. De uppgifter som ni lämnar ligger till grund för den premie och övriga villkor som ska gälla med försäkringen.

Skicka in förändring om risker i verksamheten

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-07-28