Konsultansvarsförsäkring

Tar er myndighet på sig konsultuppdrag? Då kan ni teckna en konsultansvarsförsäkring hos oss.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står vad som omfattas av försäkringen och vad du kan ansöka om ersättning för.

Vad räknas som konsultverksamhet?

Till konsultverksamhet räknas när ni tar betalt för att upprätta och tillhandahålla beräkningar, ritningar, beskrivningar eller rapporter, eller lämna råd eller anvisningar. För att konsultansvarsförsäkringen ska vara giltig ska det finnas ett skriftligt avtal mellan er och beställaren.

Vad täcker försäkringen?

Om ni som myndighet råkar göra ett fel som orsakar en skada under konsultuppdraget och ni blir skadeståndsansvariga så kan ni ansöka om ersättning hos oss.

Teckna försäkring

Kontakta oss för att teckna en konsultansvarsförsäkring. Använd gärna kontaktformuläret nedan eller skicka e-post till forsakring@kammarkollegiet.se

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-01-15