Konsultansvarsförsäkring

Tar er myndighet på sig konsultuppdrag? Då kan ni teckna en konsultansvarsförsäkring hos oss.

Teckna försäkring

Kontakta oss för att teckna en konsultansvarsförsäkring. Använd gärna kontaktformuläret på den här sidan eller skicka e-post till forsakring@kammarkollegiet.se

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står vad som omfattas av försäkringen och vad du kan ansöka om ersättning för.

Vad räknas som konsultverksamhet?

Till konsultverksamhet räknas när ni tar betalt för att upprätta och tillhandahålla beräkningar, ritningar, beskrivningar eller rapporter, eller lämna råd eller anvisningar. För att konsultansvarsförsäkringen ska vara giltig ska det finnas ett skriftligt avtal mellan er och beställaren.

Vad täcker försäkringen?

Om ni som myndighet gör ett fel som orsakar en skada under konsultuppdraget och ni blir skadeståndsansvariga så kan ni ansöka om ersättning hos oss.

Vill du anmäla en skada?

På vår sida Anmäl skada hittar du blanketter för skadeanmälan för konsultansvar.

Så här gör du en riskanalys

Innan du kan teckna en försäkring behöver du göra en riskanalys.

Läs mer om hur du gör en riskanalys

Skicka in förändringar i konsultuppdrag

Om din myndighet ska eller har tecknat en konsultansvarsförsäkring har ni en skyldighet att regelbundet informera oss om förändringar i de konsultuppdrag ni har försäkrade. De uppgifter som ni lämnar ligger till grund för den premie och övriga villkor som ska gälla med försäkringen.

Skicka in förändringar i konsultuppdrag

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-05-05