Luftfartygsförsäkring

Luftfartyg ingår inte i den vanliga verksamhetsförsäkringen för statliga myndigheter. Därför har vi tagit fram en särskild försäkring som gäller specifikt för luftfartyg som myndigheter äger eller brukar för statens räkning.

Teckna försäkring

Kontakta oss för att teckna försäkring. Använd gärna kontaktformuläret på den här sidan eller skicka e-post till forsakring@kammarkollegiet.se

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står vad som omfattas av försäkringen och vad du kan ansöka om ersättning för.

Försäkringsvillkor 2021 som gäller från och med 2021-09-01:

Försäkringsvillkor 2018 som gäller till och med 2021-08-31:

Vad täcker försäkringen?

Luftfartygsförsäkringen innehåller en egendomsförsäkring och en ansvarsförsäkring. För att luftfartyget ska omfattas av försäkringen måste det anmälas till Kammarkollegiet och vara upptaget i försäkringsbekräftelsen.

Egendomsförsäkringen innebär att ni kan ansöka om ersättning om hela eller delar av luftfartyget skadas.

Ansvarsförsäkringen skyddar er om ni vid användning av luftfartyget orsakar en skada genom oaktsamhet och blir skadeståndsskyldiga. Då kan ni ansöka om att få ersättning hos oss.

Vill du anmäla en skada?

På vår sida Anmäl skada hittar du blanketter för skadeanmälan för luftfartyg.

Så här gör du en riskanalys

Innan du kan teckna en försäkring behöver du göra en riskanalys.

Läs mer om hur du gör en riskanalys

Skicka in förändring om risker i verksamheten

Om din myndighet ska eller har tecknat en luftfartygsförsäkring har ni en skyldighet att regelbundet informera oss om de risker eller förändrade risker som finns i verksamheten. De uppgifter som ni lämnar ligger till grund för den premie och övriga villkor som ska gälla med försäkringen.

Skicka in förändring om risker i verksamheten

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-09-02