Luftfartygsförsäkring

Luftfartyg ingår inte i den vanliga verksamhetsförsäkringen för statliga myndigheter. Därför har vi tagit fram en särskild försäkring som gäller specifikt för luftfartyg som myndigheter äger eller brukar för statens räkning.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står vad som omfattas av försäkringen och vad du kan ansöka om ersättning för.

Vad täcker försäkringen?

Luftfartygsförsäkringen innehåller en egendomsförsäkring och en ansvarsförsäkring. För att luftfartyget ska omfattas av försäkringen måste det anmälas till Kammarkollegiet och vara upptaget i försäkringsbekräftelsen.

Egendomsförsäkringen innebär att ni kan ansöka om ersättning om hela eller delar av luftfartyget skadas.

Ansvarsförsäkringen skyddar er om ni vid användning av luftfartyget råkar orsaka en skada genom oaktsamhet och blir skadeståndsskyldiga. Då kan ni ansöka om att få ersättning hos oss.

Teckna försäkring

Kontakta oss för att teckna försäkring. Använd gärna kontaktformuläret nedan eller skicka e-post till forsakring@kammarkollegiet.se

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-12-03