Skeppsförsäkring

Skepp ingår inte i den vanliga verksamhetsförsäkringen för statliga myndigheter. Därför har vi tagit fram en särskild försäkringar som gäller specifikt för skepp som myndigheter äger eller brukar för statens räkning.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står vad som omfattas av försäkringen och vad du kan ansöka om ersättning för.

Vilka skepp omfattas?

Skeppsförsäkringen gäller fartyg som är minst 12 meter långa och fyra meter breda. För att omfattas av försäkringen får skeppet bara användas för statsändamål.

För att skeppet ska omfattas av försäkringen måste det anmälas till Kammarkollegiet och vara upptaget i försäkringsbekräftelsen.

Vad täcker försäkringen?

Skeppsförsäkringen innehåller en egendomsförsäkring och en ansvarsförsäkring. Det finns även möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring för maskinskador.

Egendomsförsäkringen innebär att ni på myndigheten kan ansöka om ersättning när hela eller delar av skeppet skadas. Om ni har tecknat maskinskadeförsäkringen kan ni även ansöka om ersättning för skador i skeppets maskineri.

Ansvarsförsäkringen skyddar er om ni vid användning av skeppet råkar orsaka en skada genom oaktsamhet och blir skadeståndsskyldiga. Då kan ni ansöka om att få ersättning hos oss.

Teckna försäkring

Kontakta oss för att teckna försäkring. Använd gärna kontaktformuläret nedan eller skicka e-post till forsakring@kammarkollegiet.se

Vad gäller för mindre fartyg?

Myndigheters båtar och andra mindre fartyg försäkras genom verksamhetsförsäkringen.

Mer om verksamhetsförsäkringen

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-01-15