Verksamhetsförsäkring

Efter att myndigheten gjort sin riskanalys och vidtagit lämpliga åtgärder för att begränsa risker och förbygga skador eller förluster, finns möjlighet att teckna en verksamhetsförsäkring hos oss. Vår verksamhetsförsäkring kan beskrivas som en företagsförsäkring för statliga myndigheter. Den består av tre delar: egendomsförsäkring, följdskadeförsäkring och ansvarsförsäkring.

Teckna försäkring

Kontakta oss för att teckna försäkring. Använd gärna kontaktformuläret på den här sidan eller skicka e-post till forsakring@kammarkollegiet.se

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står vad som omfattas av försäkringen och vad du kan ansöka om ersättning för.

Egendomsförsäkring

Vår egendomsförsäkring omfattar egendom som ägs av myndigheten och som befinner sig i Sverige. Det gäller alltifrån kontorsinredning till fastigheter. Om något skadas eller går förlorat så kan vi ersätta kostnaden för att köpa nytt eller reparera skadorna. Om ni varken köper nytt eller reparerar så kan ni ansöka om ekonomisk ersättning baserad på marknadsvärdet vid skadetillfället.

All egendom ingår inte i egendomsförsäkringen. Därför kan ni behöva komplettera med någon av våra tilläggsförsäkringar (se längre ner på sidan).

Följdskadeförsäkring

Behöver ni hyra tillfälliga lokaler eller utrustning medan ni återställer den egendom som skadats eller gått förlorad? Då kan ni ansöka om ersättning för det genom vår följdskadeförsäkring.

Ansvarsförsäkring

Genom vår ansvarsförsäkring kan ni få ersättning för skador som myndigheten orsakar genom oaktsamhet. Det kan till exempel handla om att ni orsakar en vattenskada i era lokaler och blir skadeståndsskyldiga gentemot fastighetsägaren. Vid skador där varken myndigheten eller någon besökare till myndigheten varit vårdslösa täcker inte försäkringen skadorna, till exempel om fastigheten man hyr blir utsatt för skadegörelse.

Tilläggsförsäkringar

Om du tecknar minst en av de tre försäkringarna i verksamhetsförsäkringen så kan du även teckna en tilläggsförsäkring. Vi har sex olika tilläggsförsäkringar. Här kan du se vad som ingår och teckna de som passar er verksamhets behov:

  • Egendom utland (för egendom utanför Sverige)
  • PVF (för pengar, värdehandlingar och andra finansiella tillgångar)
  • Konstföremål
  • Museala föremål (för museala föremål som förvaras hos er myndighet eller annan statlig myndighet)
  • Annans egendom (för egendom som inte ägs av myndigheten)
  • TIK (för tillfälligt inlånade konst- och museala föremål)

Vill du anmäla en skada?

På vår sida Anmäl skada hittar du blanketter för skadeanmälan.

Så här gör du en riskanalys

Innan du kan teckna en verksamhetsförsäkring behöver du göra en riskanalys.

Läs mer om hur du gör en riskanalys

Skicka in förändring om risker i verksamheten

Om din myndighet ska eller har tecknat en verksamhetsförsäkring har ni en skyldighet att regelbundet informera oss om de risker eller förändrade risker som finns i verksamheten. De uppgifter som ni lämnar ligger till grund för den premie och övriga villkor som ska gälla med försäkringen.

Skicka in förändring om risker i verksamheten

Äger myndigheten skepp eller luftfartyg?

De ingår inte i myndighetens vanliga verksamhetsförsäkring. Därför har vi tagit fram särskilda försäkringar för det.

Försäkringar för skepp eller luftfartyg

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-06-14