Verksamhetsförsäkring

Efter att myndigheten gjort sin riskanalys och vidtagit lämpliga åtgärder för att begränsa risker och förbygga skador eller förluster, finns möjlighet att teckna en verksamhetsförsäkring hos oss. Vår verksamhetsförsäkring kan beskrivas som en företagsförsäkring för statliga myndigheter. Den består av tre delar: egendomsförsäkring, följdskadeförsäkring och ansvarsförsäkring.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står vad som omfattas av försäkringen och vad du kan ansöka om ersättning för.

Egendomsförsäkring

Vår egendomsförsäkring omfattar egendom som ägs av myndigheten och som befinner sig i Sverige. Det gäller alltifrån kontorsinredning till fastigheter. Om något skadas eller går förlorat så kan vi ersätta kostnaden för att köpa nytt eller reparera skadorna. Om ni varken köper nytt eller reparerar så kan ni ansöka om ekonomisk ersättning baserad på marknadsvärdet vid skadetillfället.

All egendom ingår inte i egendomsförsäkringen. Därför kan ni behöva komplettera med någon av våra tilläggsförsäkringar (se längre ner på sidan).

Följdskadeförsäkring

Behöver ni hyra tillfälliga lokaler eller utrustning medan ni återställer den egendom som skadats eller gått förlorad? Då kan ni ansöka om ersättning för det genom vår följdskadeförsäkring.

Ansvarsförsäkring

Genom vår ansvarsförsäkring kan ni få ersättning för skador som myndigheten orsakar genom oaktsamhet. Det kan till exempel handla om att ni råkar orsaka en vattenskada i era lokaler och blir skadeståndsskyldiga gentemot fastighetsägaren.

Tilläggsförsäkringar

Om du tecknar minst en av de tre försäkringarna i verksamhetsförsäkringen så kan du även teckna en tilläggsförsäkring. Vi har sex olika tilläggsförsäkringar. Här kan du se vad som ingår och teckna de som passar er verksamhets behov:

  • Egendom utland (för egendom utanför Sverige)
  • PVF (för pengar, värdehandlingar och andra finansiella tillgångar)
  • Konstföremål
  • Museala föremål (för museala föremål som förvaras hos er myndighet eller annan statlig myndighet)
  • Annans egendom (för egendom som inte ägs av myndigheten)
  • TIK (för tillfälligt inlånade konst- och museala föremål)

Teckna försäkring

Kontakta oss för att teckna försäkring. Använd gärna kontaktformuläret eller skicka e-post till forsakring@kammarkollegiet.se

Äger myndigheten skepp eller luftfartyg?

De ingår inte i myndighetens vanliga verksamhetsförsäkring. Därför har vi tagit fram särskilda försäkringar för det.

Alla våra försäkringar

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-04-30