Anmäl dig till Kammarkollegiets riskhanteringsdag

En gång om året arrangerar vi en utbildningsdag om riskhantering för dig som arbetar med riskhantering på en myndighet eller stiftelse med statlig anknytning. 2019 är temat Myndigheten och IT.

Årets konferens är en heldag kring den nya säkerhetsskyddslagen, IT-säkerhet och Social Engineering samt informationspåverkan. Föreläsarna kommer bland andra från Säkerhetspolisen och Försvarshögskolan.

Syftet med dagen är att du som deltagare ska få ökad kunskap inom dessa områden samt få möjlighet att ställa frågor och föra dialog med föreläsarna och oss på Kammarkollegiet.

Kostnad

Deltagaravgiften är till självkostnadspris och kommer att grunda sig på antalet anmälda deltagare, dock max 1 500 kronor per person. Kaffe och lunch ingår i priset.

Eventuellt tillkommande utgifter för resor och logi bekostas av respektive deltagares egen organisation.

Anmälan och mer information

OBS Just nu är riskhanteringsdagen fullbokad, men kontakta oss om du är intresserad att stå på vår reservlista: anmalan@kammarkollegiet.se. Skriv "Riskhanteringsdag 2019" i ämnesraden.

Dessa uppgifter behöver vi från dig i samband med anmälan:

  • Organisation/Myndighet:
  • Namn:
  • Telefonnummer:
  • E-postadress:
  • Fakturauppgifter med referens:
  • Eventuell specialkost (allergier, vegetarsikt eller andra önskemål):

Övrigt

Anmälan är bindande då antalet deltagare är begränsat.

Skulle du bli förhindrad att delta kan en kollega ta din plats utan extra kostnad. Mejla till anmalan@kammarkollegiet.se senast den 1 oktober om det sker en sådan förändring.

När är nästa riskhanteringsdag?

Datum: 3 oktober, 2019

Plats: Folkets hus, konferensrum 300, Barnhusgatan 12-14

Tid: Kl. 9:30 – 16:00 med registrering från 09:00.

Pris: Max 1500 kronor inkl. kaffe och lunch (se förklaring nedan)

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-12-03