E-utbildning om säkerhetsskydds-klassificerade handlingar

Hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar är en interaktiv utbildning som ger dig grunderna för hur en säkerhetsskyddsklassificerad handling hanteras.

E-utbildning om hantering av säkerhetsskyddsklassifierade handlingarlänk till annan webbplats

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-28