Ert ansvar gentemot er hyresvärd

Ansvarsförsäkringen omfattar, i de delar som hör samman med lokalerna, det ansvar man som hyresgäst har enligt lag (Jordabalken 12:24 1–4 st.). Generellt kan man säga att den bara omfattar de skador som uppstår genom vårdslöshet från myndighetens sida eller från besökare (gäller även av myndigheten anlitade hantverkare). Förutsättningarna för ansvarsförsäkringen framgår i sin helhet av de försäkringsvillkor för verksamhetsförsäkringen som du hittar här.

Ett exempel på skada som kan uppstå är att man under en vintermånad öppnar fönstret i ett rum för att vädra. Sedan går man hem för dagen och glömmer att stänga fönstret. Under natten blir det så kallt att vattenrör inne i lokalen fryser sönder och medför en vattenskada. Här kan bedömningen bli att myndigheten varit vårdslös och ansvarsförsäkringen kan täcka skadan.

Ett exempel på en skada som ansvarsförsäkringen inte täcker är när till exempel fasaden till den fastighet man hyr blir utsatt för skadegörelse, kanske genom klotter. I det här exemplet har varken myndigheten eller någon besökare till myndigheten varit vårdslösa varför försäkringen inte täcker skadorna.

Ska ni byta lokaler eller omförhandla era hyresavtal kan det vara av intresse att känna till ansvarsförsäkringens omfattning, så att ni inte omedvetet tar på er ett ansvar som försäkringen inte täcker. Om ni vill ta på er ett större ansvar än vad försäkringen omfattar så får ni naturligtvis göra det.

Har ni frågor kring ansvarsförsäkringen så är ni välkomna att kontakta oss. Du kan vända dig direkt till våra skadereglerare Johanna Damström och Hanna Rydahl Hansson.

Sidan senast uppdaterad: 2021-08-02