Brott

Här får du tips och råd kring förebyggande åtgärder mot brott.

Inbrott

Vår lathund över Stöldskyddsföreningens skyddsklasser kan underlätta ert arbete med att förhindra inbrott. De olika skyddsklasserna är baserade på hur stöldbegärlig er egendom är och visar vilka åtgärder man behöver vidta för att nå ett fullgott skydd på till exempel väggar, golv och tak för att uppnå den önskade skyddsklassen.

Lathund skyddsklasser 1, 2 och 3 Pdf, 117.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 117.7 kB)

Krav på att lås har låsklass 2B

Kammarkollegiet införde 2020, i villkoren för verksamhetsförsäkringen (under punkt 1.7), ett lägsta krav på låsenhet i dörrar som sitter i skalskyddet. Kravet är numera att låsenheter har lägst låsklass 2B enligt Stöldskyddsföreningens norm SSF 3522. Denna säkerhetsföreskrift är inte retroaktiv utan gäller vid nyproduktion eller renovering. Orsaken att vi har infört denna säkerhetsföreskrift är bland annat att några kunder har haft incidenter där personer på ett lätt sätt tagit sig in i lokalerna via dörrar som enbart varit försedda med fallregellås.

För att minska risken för att råka ut för likande händelser bör även känsliga utrymmen i verksamheten ses över. Om det enbart sitter fallregellås i dörrarna så bör låset bytas ut till ett lås som uppfyller lägst låsklass 2B.

Vad innebär låsklass 2B?

Låsklass 2B är ett undantag från en godkänd låsenhet som ska ha lägst låsklass 3. Detta för att möjliggöra att utrymning alltid kan ske. Det innebär att låset på dörrens utsida motsvarar godkänd låsenhet klass 3 men på insidan (skyddad sida) ska utrymningsbehör leva upp till kraven enligt SS-EN 179 eller SS-EN 1125, som är överordnad låsningen. Ett komplett lås innefattar låshus, säkerhetsslutbleck, låscylinder och förstärkningsbehör.

Myndigheten kan internt ha högre krav på nattlåsning än de krav som Kammarkollegiet ställer i villkoren.

Har ni frågor kring villkoret eller era lås är ni välkomna att kontakta oss Risk managers via riskhantering@kammarkollegiet.se

IT-bedrägeri

För att undvika att råka ut för IT-bedrägeri, så finns det några saker som det kan vara bra att vara uppmärksam på.

Var uppmärksam på falska e-postmeddelanden och sms samt kontrollera avsändarens identitet

  • Var extra misstänksam om du får e-post eller sms från någon överordnad som instruerar dig om att överföra pengar.
  • Var försiktig med e-post och sms från banker eller andra officiella avsändare.
  • Var extra uppmärksam kring semestrar eller när ledningen är bortresta.

Var uppmärksam på falska fakturor

  • Kontrollera dina rutiner om du är minsta tveksam.

Fyra viktiga riktlinjer, hemma och på jobbet

  • Uppdatera alltid program och appar.
  • Använd säkra lösenord.
  • Klicka aldrig på misstänkta länkar eller bifogade filer
  • Lämna aldrig ut personuppgifter.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Jobbar du med försäkringsfrågor eller med riskhantering? Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd. Det skickas till dig som arbetar på en myndighet eller stiftelse med statlig anknytning och utkommer fyra gånger om året.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

Sidan senast uppdaterad: 2022-01-17