Fordon

Här får du tips och råd kring förebyggande åtgärder mot skador på fordon.

Fordonskador vid halka

Varje år ser vi en ökning av fordonsskador när det blir vinter och halka. Vi råder därför er att kommunicera detta med personalen så att ni slipper onödiga fordonsskador men också framförallt personskador!

Ha gärna en utpekad person som är ansvarig för fordonsparken och som ser till att byta till vinterdäck i god tid innan första halkan kommer. En vanlig fråga är vad som gäller kring vinterdäck, när dessa får och ska användas. Här Länk till annan webbplats. klargör polisen på ett tydligt sätt vad som gäller.

Förebyggande åtgärder vid vinter och halka

  • Ha tillsyn innan körning. Då har personalen möjlighet att upptäcka om spolarvätska behöver fyllas på, lampor är trasiga eller om däcken har blivit slitna.
  • Har ni medarbetare som kör mycket bil i tjänsten så erbjud körutbildning i vinterväglag. En sådan utbildning kan behöva repeteras med jämna mellanrum så att kunskapen inte faller i träda. Dessutom händer det väldigt mycket med tekniken i moderna bilar vilket också brukar kunna ingå i utbildningen och som är viktigt för föraren att känna till eftersom den påverkar hur bilen reagerar vid halka.
  • Se till att personalen vet var de ska ringa om olyckan är framme och att de inte ska glömma att skicka in en skadeanmälan till oss på Kammarkollegiet.

Minska era fordonskador med hjälp av vår statistik

I vår statistik ser vi att det inträffar många skador på fordon varje år och att skadorna fortsätter öka. När det gäller skador kopplat till fordonsförsäkringarna, kan vi analysera den information vi har fått in i samband med din myndighets skadeanmälningar för fordonsskador. På så vis kan vi ge er en överblicksbild över era skador och därmed era risker. När ni har helhetsbilden klar för er, kan det underlätta ert arbete med att välja vilka åtgärder ni måste vidta för att minska antalet skador.

Tydliga och korrekta skadeanmälningar ger bättre stöd tillbaka

För att vi ska kunna ge din myndighet en korrekt bild så behöver vi er hjälp när ni gör era skadeanmälningar. Ju mer fakta ni kan ge oss genom tydliga och korrekta skadeanmälningar, ju bättre stöd kan vi ge tillbaka till er.

Exempel på skadeanmälan som plansch

För att göra ert arbete lättare har vi tagit fram ett exempel på en skadeanmälan som plansch som tydligt visar hur en skadeanmälan ska fyllas i. Du kan ladda ner, skriva ut eller mejla vidare planschen i din myndighet om du vill.

Exempel på skadeanmälan som plansch Pdf, 516.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 516.9 kB)

Vill du ha en tryckt plansch skickad via posten kontaktar du oss på riskhantering@kammarkollegiet.se

Checklista till din skadeanmälan

Vi har också tagit fram en checklista för skadeanmälan av fordon och den hittar du på vår sida Anmäl fordonskada.

Anmäl fordonskada

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Jobbar du med försäkringsfrågor eller med riskhantering? Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd. Det skickas till dig som arbetar på en myndighet eller stiftelse med statlig anknytning och utkommer fyra gånger om året.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

Trafiksäkerhetspolicy

För att förebygga olyckor och förhindra skador, både materiella och fysiska, så bör alla myndigheter ta fram en trafiksäkerhetspolicy.

Tips och råd om trafiksäkerhetspolicy

Anmäl skada

Anmäl fordonskada

Sidan senast uppdaterad: 2022-01-17