Trafiksäkerhetspolicy

Som arbetsgivare har man ett stort arbetsmiljöansvar och det omfattas även av anställda som kör bil. För att förebygga olyckor och förhindra skador, både materiella och fysiska, så bör alla myndigheter ta fram en trafiksäkerhetspolicy.

Ansvar och skyldigheter ska framgå av trafiksäkerhetspolicyn

Även om myndigheten helt saknar egna fordon och där personalen endast vid enstaka tillfällen hyr fordon i tjänsten är det lämpligt att ha någon form av enklare skrivning där det framgår vilket ansvar och vilka skyldigheter man har som anställd och som arbetsgivare.

Även ur ett riskhanteringsperspektiv är det viktigt med en trafiksäkerhetspolicy. När medarbetarna vet vilka rutiner som gäller och följer dessa kan risken för olyckor och skador minska. Även om medarbetarna kan tycka att det är jobbigt, eller onödigt/tråkigt, att följa den så visar den samtidigt att man som arbetsgivare faktiskt bryr sig om sina anställda.

En trafiksäkerhetspolicy bör innehålla:

  • vilken typ av fordon som myndigheten ska nyttja
  • en specifikation där man specificerar fordonens olika säkerhetsfunktioner och miljöklasser
  • information om att den som framför fordonet ska föregå med gott omdöme samt följa svensk lagstiftning
  • information om att inte framföra fordon under påverkan av alkohol och droger. Om myndigheten beslutar att installera alkolås i sina fordon, kan även det skrivas in.
  • information om att den som framför fordonet är personligt ansvarig om man bötfälls för trafikförseelser eller i det fall fordonet är felparkerat och fordonet får en parkeringsanmärkning
  • hur man utför tillsyn före och efter körning, gärna som checklistor
  • rutiner vid eventuella olyckor eller skador och
  • hur man gör en skadeanmälan till Kammarkollegiet samt vikten av detta

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns bra information om vad en trafiksäkerhetspolicy kan innehålla och hur man tar fram en sådan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som vanligt finns vi Riskmanagers på Kammarkollegiet om ni vill ha mer hjälp. Du kontaktar oss via riskhantering@kammarkollegiet.se

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd i ditt riskhanteringsarbete. Det skickas till dig som arbetar på en myndighet eller stiftelse med statlig anknytning och utkommer fyra gånger om året.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

Sidan senast uppdaterad: 2021-05-05