Vattenskador

Här får du tips och råd kring förebyggande åtgärder mot vattenskador.

Vattenskador

Med en vattenfelsbrytare (eller vattenvakt som är ett annat namn) kan du minska kostnaden för vattenskador eller till och med förhindra att de sker. Det är en billig investering.

I vår statistik över anmälda skador ser vi att det är vanligt att myndigheter drabbas av vattenskador på grund av att det saknas vattenfelsbrytare/vattenvakt. Om myndigheten hade haft en vattenfelsbrytare installerad är det troligt att skadan antingen hade kunnat förhindrats eller att skadekostnaden hade blivit lägre.

Den tekniska livslängden på en vattenslang för till exempel en kaffemaskin kan variera. Det är vanligt att leverantören/uthyraren av kaffemaskinen inte har något ansvar för anslutningen till maskinen, varför ansvaret att till exempel ha koll på vattenslangens funktionalitet hamnar på den som har valt att installera maskinen. Som en del i arbetet med att förhindra skador kan det därför även vara bra att kontrollera anslutningar till kaffemaskiner och diskmaskiner med mera.

Så här fungerar en vattenfelsbrytare

En vattenfelsbrytare ska sitta mellan vattenledningen och till exempel kaffemaskinen eller diskmaskinen.

Om slangen till maskinen går sönder så känner vattenfelsbrytaren av det förändrade vattentrycket och stryper vattenflödet.

Nya branschregler

Från 1 januari 2021 gäller att till exempel en kaffemaskin eller en vattenautomat ska placeras på ett vattentätt underlag med uppvikta kanter runt om. Apparaten ska förses med en avstängningsventil med lätt åtkomlig manöveranordning. Apparaten ska också ha en fuktsensor på det vattentäta underlaget. Fuktsensorn ska vara kopplad till en läckagebrytare eller vattenfelsbrytare. Dessa branschregler är inte retroaktiva utan gäller vid nyinstallation.

Branschregler (länk till Intresseföreningen Säker Vatten) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Billig investering

Att installera en vattenfelsbrytare kostar från runt 500 kr plus installationskostnad. Det är en billig riskreducerande investering som vi rekommenderar samtliga myndigheter som inte redan har detta skydd att skaffa.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Jobbar du med försäkringsfrågor eller med riskhantering? Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd. Det skickas till dig som arbetar på en myndighet eller stiftelse med statlig anknytning och utkommer fyra gånger om året.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

Sidan senast uppdaterad: 2022-01-17