Hjälp oss att hjälpa er!

En del av Kammarkollegiets uppdrag, kopplat till försäkringsverksamheten, är att bistå med råd kring risker och riskhanteringsarbete. Utifrån den statistik vi har över anmälda skador ser vi att det inträffar många skador på fordon varje år samt att tendensen är att skadorna fortsätter att öka varje år.

Kammarkollegiet kan ge er stöd gällande riskhantering på flera sätt. När det gäller skador kopplat till fordonsförsäkringarna, kan vi analysera den information vi har fått in i samband med din myndighets skadeanmälningar för fordonsskador. På så vis kan vi ge er en överblicksbild över era skador och därmed era risker. När ni har helhetsbilden klar för er, kan det underlätta ert arbete med att välja vilka åtgärder ni måste vidta för att minska antalet skador.

För att vi ska kunna ge din myndighet en korrekt bild så behöver vi er hjälp när ni gör era skadeanmälningar. Ju mer fakta ni anger i dessa, ju bättre stöd kan vi ge tillbaka till er. För att göra ert arbete lättare har vi tagit fram en plansch som tydligt visar hur en skadeanmälan ska fyllas i. Här kan du hitta planschen som en pdflänk till annan webbplats. som du kan ladda ner och skriva ut eller mejla vidare i din myndighet om du önskar. Vill du ha en tryckt plansch är du välkommen att kontakta oss på Kammarkollegiet så kan vi posta en.

En komplett ifylld skadeanmälan är inte bara viktigt för att vi ska kunna tillhandahålla bra statistik utan även för att korta handläggningstiden och därmed tiden ert fordon är på verkstad. En utförlig redogörelse ska lämnas över hur en skada uppkommit (enligt försäkringsvillkoren för vagnskademomentet, punkt 5.4). Om en redogörelse inte inkommer kan Kammarkollegiet inte lämna betalningsåtagande till verkstaden för de nödvändiga reparationerna.

Sedan 2018 har Kammarkollegiet ett nytt försäkringssystem som har gett oss ytterligare möjlighet att ge er än mer detaljerad statistik, så fyll i anmälningarna detaljerat och hjälp oss att hjälpa er!


Sidan senast uppdaterad: 2021-03-03