Nya villkor för verksamhetsförsäkringen

Nu har villkoren för verksamhetsförsäkringen reviderats. De nya villkoren gäller från och med den 1 maj 2020. För myndigheter som har förlängt sin verksamhetsförsäkring innan den 1 maj 2020, tillämpas de tidigare villkoren fram till nästa förlängning.

Här är exempel på två nya och viktiga säkerhetsföreskrifter som återfinns i de nya villkoren:

  • Den som avser bedriva, eller låta bedriva, brandfarliga och heta arbeten ska säkerställa att den senaste versionen av SBF HA-001 följs.
  • Låsenheter i skalskydd ska lägst ha klass 2B enligt SSF 3522.

Du hittar de nya villkoren i sin helhet här. länk till annan webbplats

Sidan senast uppdaterad: 2020-05-28