Handbrandssläckare med fluorbaserat skum fasas ut

Många av dagens skumsläckare innehåller miljöfarliga och hälsoskadliga fluortensider (PFAS). Kemikalieinspektionens mål är att användningen av PFAS-ämnen ska minimeras och på sikt upphöra helt. Just nu finns det på EU-nivå två förslag till förbud mot användning av PFAS. Förslagen gäller begränsning/förbud av PFAS inom ramen för Reach-förordningen. De två förslagen omfattar:

1. Förbud mot användning av PFAS i brandskum

2. Förbud mot användning av PFAS i alla typer av produkter.

Inget av förslagen är beslutade ännu. Mer information om PFAS kan du få via Kemikalieinspektionens hemsida Länk till annan webbplats.

Företagens utfasning av skumsläckare

Med anledning av att det kan komma ett förbud mot användning av PFAS i brandskum har många företag som säljer och utför service av handbrandsläckare redan påbörjat utfasningen av skumsläckare. I samband med riskrondsbesök på myndigheter har Kammarkollegiet uppmärksammat att skumsläckarna har ersatts med vätskesläckare, som innehåller enbart vatten eller vatten med tillsatsmedel.

Vad krävs för en säker och effektiv första insats?

Då en tidig insats i händelse av brand är viktig för att minska skadorna på människor, egendom och miljön anser Kammarkollegiet att det är viktigt att alla myndigheter skapar så bra förutsättningar som möjligt för att medarbetarna ska kunna utföra en första insats på ett säkert och effektivt sätt. Viktiga förutsättningar för att en första insats ska lyckas är att:

1. personer som befinner sig i byggnaden får en tidig indikation på att det brinner

2. det inte är långt till en handbrandsläckare

3. det är tydligt markerat med skyltar vart handbrandsläckarna är placerade

4. handbrandsläckarna har en bra släckeffekt

5. att medarbetarna har genomgått utbildning så att de vet hur handbrandsläckarna ska hanteras samt kan hantera dem så att insatsen kan genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt

Kammarkollegiets rekommendation

Olika typer av handbrandsläckare kräver olika handhavande för att släckinsatsen ska bli så effektiv som möjligt och de flesta medarbetare kan inte anses vara vana användare även om de genomgått utbildning. Detta då de flesta medarbetare aldrig har eller kommer att behöva använda en handbrandsläckare i ett skarpt läge. Om det ändå skulle inträffa en brand i myndighetens lokaler under tiden medarbetare är på plats, är det viktigt att en första insats kan genomföras på ett effektivt och säkert sätt. Då en vätskesläckare kräver att användaren är mer precis vid påföringen av släckmedlet än vad som krävs vid användandet av en pulversläckare samt att en pulversläckare är effektivare, anser Kammarkollegiet att det är viktigt att myndigheterna gör ett aktivt val i samband med att skumsläckarna fasas ut och ersätts av andra handbrandsläckare. Pulversläckare, jämfört med andra handbrandsläckare, har bäst släckeffekt per kilo släckmedel samt är lätta att använda även för en ovan användare. Kammarkollegiet rekommenderar därför att myndigheterna istället ersätter skumsläckare med pulversläckare i de miljöer där det inte finns risk för vådautlösning eller om det av andra skäl inte är lämpligt med pulversläckare.

Sidan senast uppdaterad: 2023-06-14