Vad är er myndighets största risk?

För att vara trygg i att ni har ett korrekt riskbelopp (riskbeloppet, efter avdrag för självrisk, är det högsta belopp som kan utgå som ersättning ur försäkringen vid en enskild skada och under en försäkringsperiod) är det viktigt att myndigheten själv har vetskap om:

- Vilket skadescenario grundar sig det valda riskbeloppet på?

- Vilka enskilda objekt/egendomar äger myndigheten som är extra värdefulla och vilket värde har de?

När myndigheten har analyserat dessa två punkter kan myndigheten också konstatera huruvida riskbeloppet är korrekt eller för högt/för lågt.

Om riskbeloppet inte är aktuellt behöver ni söka kontakt med Kammarkollegiet på forsakringsbestallning@kammarkollegiet.se för att föra en dialog kring en eventuell höjning, eller sänkning, av riskbeloppet. I den dialogen kommer Kammarkollegiet vilja föra en dialog kring myndighetens analys och dokumentation av ovan två frågor.

Sidan senast uppdaterad: 2023-06-14