Brand- och rökgardiner

Om en brand uppstår i en stor öppen yta är risken överhängande att hela utrymmer blir brand- och rökskadat. För att minska denna risk kan brand- och/eller rökgardiner installeras. Gardinerna kopplas till ett befintligt brandlarm eller ett separat larm som vid rök aktiverar att gardinerna rullas ner. När gardinerna rullas ner delas utrymmet upp och sektioneras i mindre delar.

Det finns även rökgardiner som är utformade för att skärma av trappor som inte är avskilda med dörrar eller är utformade som ett trapphus.

För att kunna säkerställa att en säker utrymning kan genomföras i händelse av brand finns det rökgardiner som det går att passera genom.

Sidan senast uppdaterad: 2023-09-13