Gassläckningssystem

För att skydda datahallar och serverrum i händelse av brand så förses ofta denna typ av utrymmen med ett släcksystem som innehåller gas. När ett släcksystem med gas aktiveras så sänks syrehalten och brandens temperatur i utrymmet. Nivån på sänkningen av syrehalten blir inte så stor att den medför att utrymmet blir farligt att vistas i för människor. Vanliga gassläckmedel är halotroner, koldioxid, kvävgas eller inerta gaser som Inergen, Argonite eller Novec.

En fördel med ett släcksystem med gas är att släckeffekten varar under en lång tid i utrymmet och hindrar därmed branden från att återaktiveras. En annan fördel är renheten och att det inte är nödvändig med en utökad sanering efter att en brand har släckts.

Risk för skador på hårddiskar

I och med att ny utrustning i form av snabba hårddiskar har introducerats på marknaden så finns det en risk för skador på dessa hårddiskar i datahallar eller serverrum som är försedda med gassläckningssystem. Risken för skada uppstår på grund av att det i samband med att gassläckningssystemet aktiveras skapas en hög ljudnivå som även medför att det skapas vibrationer i utrymmet. Vibrationerna som skapas kan leda till att hårddiskarna skadas när släcksystemet aktiveras, då de är känsliga för vibrationer.

Skydd mot skador

För att minska ljudnivån och vibrationerna som uppstår, kan släcksystemet förses med ljuddämpare. Det finns olika typer av ljuddämpare på marknaden. Nedan visas ett exempel på en ljuddämpare som har installerats på släcksystemets munstycken.

För att skydda servrar och den information som finns i dem är det inte bara ljuddämpare som kan minska risken för skada. 2013 tog MSB tillsammans med Riksarkivet fram en vägledning för fysisk informationssäkerhet i IT-utrymmen. Delar av denna vägledning är idag inaktuell, men MSB hoppas att de under 2024 ska kunna publicera en uppdaterad version.

Du kan ta del av vägledningen via länken nedan.

Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen (msb.se) Länk till annan webbplats.

 

Sidan senast uppdaterad: 2023-09-13