Indexering i våra premiemodeller

Kostnader för att åtgärda skador, likt personal- och lokalkostnader ökar för varje år i takt med inflationen. Samhällets kostnadsökningar påverkar i allra högsta grad skadekostnaderna varför premiesättningen även måste beakta prisökningarna. Under många år har premiemodellerna inom statens försäkringssystem inte påverkats av effekten av kostnadsökningarna och inflationen.

För att trygga försäkringssystemet behöver en indexering genomföras mer aktivt i våra premiemodeller. Med anledning av det har Kammarkollegiet beslutat att införa en indexering i premieberäkningsmodellen om 3% årligen de kommande fem åren för verksamhets- och fordonsförsäkringarna.

Har ni några frågor kring indexeringen är ni välkomna att kontakta Kammarkollegiets försäkringshandläggare på 054-22 12 00 eller via mejl på forsakring@kammarkollegiet.se

Sidan senast uppdaterad: 2023-09-06