Datorer stjäls!

Stölder av datorer fortsätter att inträffa och anmälas till Kammarkollegiet

I mars 2022 konstaterade Kammarkollegiet att antalet skadeanmälningar, där myndigheten uppgett att de blivit utsatta för stöld av datorer och mobiltelefoner, under det senaste halvåret hade ökat.

Problemet med stölder av datorer och mobiltelefoner har inte minskat sedan dess utan är fortsatt högaktuellt. I merparten av stölderna är det helt nya datorer och mobiler som har stulits och inte sällan har myndigheten nyligen fått en leverans av utrustning som förvaras på ett ställe i lokalerna inför utlämning till personalen. Risken för stöld berör alla olika typer av myndigheter som är placerade på olika ställen i hela vårt land.

Förvarar ni stöldbegärlig egendom i säkerhetsskåp?

Kammarkollegiet vill uppmärksamma alla myndigheter att se över hur stöldbegärlig egendom förvaras. För att minska risken för en större egendomsskada rekommenderar Kammarkollegiet att stora mängder av stöldbegärlig egendom förvaras i säkerhetsskåp som uppfyller SSF 3492. Om utrustningen i stället förvaras i ett rum bör rummet vara utformat så det lägst uppfyller skyddsklass 2 enligt SSF 200. Tillträdet till rummet bör även vara begränsat och om det finns en fysisk nyckel till rummet bör den förvaras inlåst i ett säkerhetsskåp. Detta för att försvåra för en förövare att på ett allt för enkelt sätt komma åt den stöldbegärliga egendomen.

Installera rörelsedetektorer i lokalerna

Ett annat råd är att installera rörelsedetektorer (volymlarm) i lokalerna i allmänhet, och i rum där stöldbegärlig egendom förvaras i synnerhet.

I ett par av fallen har gärningspersonen kunnat uppehålla sig i myndighetens lokaler under en längre tid, kanske hela natten, utan att något larm har utlösts. Det är först när gärningspersonen öppnat en dörr, oftast en nödutgång, som larmet utlöst. Vid det laget har gärningspersonen helt ostört kunna samla ihop godset, ställa det vid utgången, och sen på någon minut lastat in allt stöldgods i ett flyktfordon.

Larm kopplat till bevakningsbolag

Ett gott råd är även att ha inbrottslarmet kopplat till ett bevakningsbolag som kan skicka en väktare till platsen. Denne kan i bästa fall gripa gärningspersonen eller avbryta det pågående brottsliga angreppet. Säkerställ även att ert avtal med bevakningsbolaget fyller det behov av åtgärder som ni har.

Sidan senast uppdaterad: 2023-12-20