Ny rapport från Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket har nyligen släppt en rapport gällande orsaker och trender 2018 - 2022 kopplat till elrelaterade bostadsbränder. Även om rapporten fokuserar på bostadsbränder så är de slutsatser och råd som Elsäkerhetsverket presenterar i rapporten även relevanta för myndigheter då många av de elprodukter och som finns i bostäder även finns inom myndigheters verksamhet.

Läs rapporten Elrelaterade bostadsbränder, orsaker och trender 2018-2022 Länk till annan webbplats.

Rubrik

Detta är en exempeltext som gärna får bytas ut

Sidan senast uppdaterad: 2023-12-20