Nytt försäkringskrav

Det finns myndigheter som äger elsparkcyklar. Från och med den 23 december 2023 är vissa av elsparkcyklarna trafikförsäkringspliktiga. Det kan också vara så att elsparkcykeln varken uppfyller kraven för cykel eller moped och därför inte får köras på allmän väg utan endast inom inhägnat område.

Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats. kan ni läsa mer om:

  • vad som gäller för olika typer av elsparcyklar,
  • behörigheter för att framföra dem,
  • var de får framföras och vilka som är trafikförsäkringspliktiga.

Om er myndighet äger elsparkcyklar som är trafikförsäkringspliktiga kan ni kontakta forsakringsbestallning@kammarkollegiet.se för att säkerställa att ni har rätt försäkringsskydd.

Sidan senast uppdaterad: 2024-03-13