Oregistrerade fordon

Eftersom fordonsförsäkringen endast gäller för registrerade fordon behöver Kammarkollegiet få kännedom om myndigheternas innehav av oregistrerade fordon i de fall de omfattas av verksamhetsförsäkringen.

Exempel på oregistrerade fordon är lastmaskiner, hjullastare, grävmaskiner, traktorer, flygplatsfordon, pistmaskiner, lastbilar som används inom inhägnade områden, skördetröskor, skotare och andra skogsmaskiner, fyrhjulingar, skyliftar, mobilkranar och byggbaracker på hjul.

I riskenkäten 2023 ställde Kammarkollegiet frågor kring ämnet för att börja undersöka hur det ser ut i myndighetssverige. Svaren i enkäten har lett fram till att vi inser att det behöver ske en mer detaljerad informationsinhämtning. Under året kommer vi därför skicka ut en enkät som syftar till att bland annat besvara om myndigheten äger dylika fordon och i så fall vilken om typ av fordon, märke, modell, användningsområde, ålder och nyanskaffningsvärde det rör sig om.

Med den här artikeln vill vi redan nu ge er en möjlighet att påbörja arbetet med att kartlägga det eventuella innehavet.

Sidan senast uppdaterad: 2024-03-13