Se filmer på brandförlopp

En brand i ett litiumjonbatteri har ofta ett snabbt och explosionsartat förlopp där mycket rökgaser avges. Röken är dessutom giftig. I takt med att antalet bränder ökar så publiceras det allt fler filmer på Youtube. De filmer som Kammarkollegiet länkar till syftar inte till att på något vis ge en fullständig och heltäckande beskrivning över alla brandförlopp som kan uppstå i litiumjonbatterier. Filmerna syftar till att visa hur snabbt en brand kan utvecklas och vilken explosionskraft som uppstår.

Sparkcykel som antänds i lägenhet Länk till annan webbplats.

Sparkcykel som antänds i vardagsrum Länk till annan webbplats.

Elcykelbrand på vandrarhem Länk till annan webbplats.

Elcykelbrand i bostad Länk till annan webbplats.

Brand i sparkcykel och test med cykelbatteri Länk till annan webbplats.

Återantändning av batterier Länk till annan webbplats.

Explosion e-cykel Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: 2024-03-14