Vill ni ha stöd i ert riskhanteringsarbete?

I den årliga riskhanteringsenkät som Kammarkollegiet skickade till myndigheterna 2023 framkom det att det finns önskemål om bättre stöd kring vissa frågor som uppstår utanför riskrondsbesöken.

Kammarkollegiet ska erbjuda stöd till er på myndigheterna i eran riskhantering och det är något vi gärna gör. Som ett effektivt sätt att erbjuda stöd publicerar vi fortlöpande information på vår hemsida. Vi genomför också 30–40 riskrondsbesök varje år då vi besöker myndigheter och på plats tar del av det riskhanteringsarbete som bedrivs. Efter besöket upprättats minnesanteckningar som syftar till att fungera som ett stöd i myndighetens fortsatta arbete.

Om ni önskar ytterligare stöd från oss riskmanagers är ni alltid välkomna att mejla oss på riskhantering@kammarkollegiet.se. Beskriv gärna lite kort vad ni önskar föra en dialog kring så kommer någon av oss riskmanagers (Ulf, Eleonor eller Martin) att ta kontakt med er för att försöka hjälpa er. Ganska ofta kan vi stötta myndigheterna via mejlkontakt, telefonsamtal eller digitala möten.

Sidan senast uppdaterad: 2024-03-13